Slag for slag – Aikido som opptrening for slagrammede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når slagrammede kommer hjem igjen fra slagposten/rehabilitering oppstår det en kritisk og tung periode der hverdagen innhenter dem. Det er vanskelig å motivere til egentrening, man har mistet aktiviteter og venner, man hører at det ikke er mulig å oppnå mer fremgang. I Sverige har man vist at trening over lengre tid fører med fremskritt i funksjonalitet, vi vil tilføye en sosial ramme basert på selvhjelpgrupper med likemenn og pårørende, for å bidra til motivering for at slagpasienter fortsetter å trene, så selv kunne bidra til å hjelpe andre ved å være mentorer for andre i samme situasjon.

Målsetting

Å vise at aikido trening med likemenn i en hyggelig sosial ramme vil motivere til fortsatt trening over lang tid, noe som øker funksjon og livskvalitet for brukerne. Opplegget skal kunne adopteres i andre klubber og motivere til å åpne for partier for personser med funksjonsnedsetning.

Målgruppe

Slagrammede og andre med lignende patologier som vil kunne ha nytte av motorikk, mobilitet- og balansetrening som prosjektet tilbyr.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Et tilbud om fortsatt opptrening tid i en oppmuntrende, mestringskapende og sosial ramme som begynner der tradisjonell rehabiliteringstilbud slutter. Det vil motivere slagpasienter eller andre med lignende patologi til å fortsette å trene over tid og dermed fortsette funksjonsopparbeidelse og økt livskvalitet gjennom trening basert på kampkunsten aikido. En pilot gruppe av rammede og pårørende vil være med å bygge opp en treningsramme med en tilhørende sosialramme. Gjennom feedback forbedres opplegget kontinuerlig. De som har kommet lenger blir etterhvert hjelpetrenere for de nye og tar ansvar for slagpartiet. Målet er at tilbudet glir over til å bli 100% frivilligbasert og fortsetter som et vanlig tilbud etter prosjektiden. Det blir kompetanseutvikling og -deling gjennom å delta på kurs, besøke andre tilbud, og arrangere seminarer. Vi blir en ressursgruppe for andre som ønsker å starte med lignende tilbud. Vi vil kjentgjøre opplegget og tilbudet til rehabiliteringspersonell og til bruker- & pårørendeorganisasjoner, som loser sine pasienter/medlemmer over til videre trening i en sosial og oppbyggende ramme. Formidling av tilbudet skal også gjøres på stand og demodager, der deltagere skal være med å promotere og rekruttere.

Fremdriftsplan

Før prosjektstart samler vi kontaktpersoner i helse/kommune/brukerorg og rekrutterer til pilotgruppen. Semester 1 bygger vi tilbudet sammen med brukerne/pilotgruppen. Semester 2 åpner vi og tester med ferske deltakere. I semester 3 styrker vi og befester vi tilbudet, samt begynner å samle erfaringer og måle fremgang hos brukerne. Semester 4 samles erfaringene, videreføring av tilbudet i klubben som ordinært tilbud, disseminering av resultatene.

Prosjektleder/forsker

Jacqueline von Arb

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Slag for slag – Aikido som opptrening for slagrammede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 336 000, 2023: kr 338 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.07.2024
Status
Under gjennomføring