Slagkraft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Folkehelsemeldingen 2019 omtales psykisk helse og fysisk aktivitet som to av vår tids største folkehelseutfordringer blant unge. Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, og for å drive med boksing må utøveren ta vare på egen helse og vite hvor grensene går, både fysisk og mentalt. Dette prosjektet vil være betydelig på samfunnsnivå da det viser at fysisk aktivitet er viktig, og at dette er en kostnadseffektiv måte for samfunnet å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Vi ønsker også å #starte praten for gutta gjennom gruppesamtalene.

Målsetting for prosjektet

Målet er å skape et fysisk aktivitetstilbud kombinert med gruppesamtaler der målgruppa erfarer den positive effekten boksing som treningsform har på deres psykiske helse, lærer å kanalisere energien sin positivt, og kan utforske og uttrykke sin identitet, maskulinitet, styrker, frykt og sinne.

Målgruppe

Primærmålgruppe er gutter eller unge menn med noen form for psykiske helseplager og/eller adferdsvansker i aldersgruppen 14-20 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

195

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Deltakerne møter på en boksegym/klubb og trener 2 ganger i uken i egne grupper for målgruppa. Etter hver boksetrening vil det være en temasamling ledet av PK. Intervensjonsperiodene vil være 3 måneder per gruppe, med mulighet for videre boksetrening opptil et år med rabatterte priser. Instruktører/ trenere fra MUDO vil bli kurset i å følge opp ungdommene videre utover intervensjonsperioden på 3 måneder. MUDO AS vil gjennom deres mediebyrå Digistar AS og i samarbeid med Mental Helse Ungdom produsere en promofilm og annet digitalt innhold. For å sikre kvalitet i tilbudet vil instruktører/ ungdomsarbeidere som har ansvar i programmet delta på kurs/ workshop, der det vil være vekt på målgruppa og dens utfordringer, og erfaringer fra liknende prosjekt. Etter hvert vil også egenerfaringer fra instruktører/ungdomsarbeidere som har jobbet i dette prosjektet bli en del av kurset. Seminar med tema psykisk helse, fysisk aktivitet og boksing arrangeres og samarbeidspartnere og aktører som jobber med målgruppa og i denne sektoren inviteres

Fremdriftsplan for prosjektet

Feb- jun 2021: Rekruttering av deltakere. Etablering av ref.gruppe og faggruppe. Aug 2021 – nov 2023: Boksing. Oppstart MUDO Carl Berner. Produksjon av film våren 2022. Aug 2022: Kurs for instruktører. Oppstart MUDO Prinsdal. Jan 2023 – feb 2023: Kurs for instruktører og miljøarbeidere. Oppstart MUDO Oppegård og MUDO nasjonalt. Høst 2023: Seminar hvor kommuner/helsetjenester og HoD inviteres. Sluttevaluering og sluttrapportering.

Prosjektleder

Madeleine Elisabeth Angelsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Slagkraft
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2020: kr 702 000, 2021: kr 719 000, 2022: kr 799 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring