Slik har jeg det

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Over 500 000 barn og unge lever med allergi og / eller astma i Norge. Noen har lette matallergier, mens andre kan oppleve livstruende allergisjokk bare ved å få i seg spor av nøtter. Hele 25% av barn i Norge har eller har hatt astma før de fyller 16 år. Det er uttrykt et stort behov, både fra privatpersoner og organisasjoner, for informasjonsfilmer som kan bidra til økt kunnskap på dette feltet. Særlig i målgruppa skolebarn er nytten av slike filmer stor – ikke minst mtp. aksept og forståelse for utfordringene knyttet til allergi og astma.

Målsetting

Målsettingen er å lage en filmserie for nett som skal bidra til økt forståelse for hvordan det er å leve med astma og allergi, og samtidig gi opplæring og informasjon om viktige temaer på området, for eksempel i bruk av EPI-Pen.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn i skolealder, både de som lever med allergi og / eller astma, og de som lever rundt dem.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

NAAF har i dette prosjektet inngått samarbeid med Film Föniks AS.Film Föniks har produsert dokumnetar- kort- og undervisningsfilmer i over 15 år. Selskapet har spesialisert seg i å lage filmer som kommuniserer ofte komplekse problemstillinger, på en nyttig, morsom og forståelig måte, og selskapet har laget mye innhold for skolebarn, særlig gjennom samarbeid med Gyldendal Undervisning (salaby.no). Film Föniks vil ha hovedansvaret for produsere filmene, mens NAAF vil ha hovedansvaret for det faglige innholdet og distribusjon av filmen. Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av fire personer fra fagmiljøet, som vil følge prosjektet tett gjennom hele perioden.

Fremdriftsplan

JAN 18: Oppstartsmøte, manusutvikling, casting og forarbeid. FEB 18: Opptak og klipp. MARS: 18 Etterarbeid og ferdigstilling. OKT 18: Spørreundersøkelse kvalitativ måloppnåelse NAAF

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-214333.pdf

Prosjektleder/forsker

Hogne Skogesal

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Slik har jeg det
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Filmkonsulentene AS
Beløp Bevilget
2018: kr 695 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2018
Status
Under gjennomføring