Slik hører jeg – en film om ungdom og hørsel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at ungdom ofte opplever det krevende å informere omgivelsene om eget hørselstap. I barneårene og tidlige ungdomsår har ofte PP-tjeneste og Statped vært sentrale i dette informasjons- og opplæringsansvaret knyttet til opplæring. Foresatte har i mange tilfeller også spilt en sentral rolle her, særlig i forhold til informasjon til det sosiale miljøet utenfor skolen som idrettslag, vennemiljø etc. Etter hvert som man nærmer seg voksenlivet vil det stilles stadig større krav til at ungdommen selv informerer andre om eget hørselstap og konsekvenser av dette.

Målsetting

Hovedmålsetningen vår er å gjøre ungdommen selv bedre rustet til å formidle til omgivelsene konsekvenser av eget hørselstap, og gjennom dette øke gruppens livskvalitet og livsmestring på ulike livsarenaer.

Målgruppe

Primærmålgruppen til prosjektet er hørselshemmede unge (13-19 år).

Antall personer i målgruppen

1100

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektet skal vi produsere en kortfilm (ca 10-15 minutter). Et eksternt filmselskap skal produsere filmen basert på konseptutvikling fra brukergruppen og prosjektmedarbeiderne. Filmen skal engasjere og sette i gang prosesser hos ungdommen, og vi trenger derfor en profesjonell filmfaglig kompetanse for å lykkes med dette, som supplerer vår kompetanse på hørsel og ungdomsgruppen. Filmen skal gi ungdom verktøy til å øke kunnskapen om sitt eget hørselstap, og reflektere over gode strategier for å informere omgivelsene om hørselstapet. Vi ønsker å utfordre ungdoms egen ambivalens når det gjelder å informere omgivelsene om eget hørselstap, samt å starte prosesser når det gjelder å lære mer om egen hørsel og å videreutvikle identitet knyttet til hørsel. Gjennom filmen vil vi møte ungdom som deler sine historier og som utfordrer seeren til å finne ut mer både om egen hørsel og om strategier for å informere sine omgivelser på ulike livsarenaer. Profesjonelle skuespillere vil i noen grad illustrere ulike hendelser, men vi vil hovedsakelig bruke ungdom og unge voksne med nedsatt hørsel til å spille ulike roller basert på egne erfaringer.

Fremdriftsplan

2022 Oppstart: aug-sept. Ideer og skisser til manus: sept.-nov. Anbudsrunde (filmselskap): nov.-des. 2023 Produksjon av filmen: jan.-feb. Publisering av filmen: mars Nyhetssak på nettsider linket til sosiale medier: mars-april Ferdigstille prosjektet: mai-juni

Prosjektleder/forsker

Per Otto R Dahl

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Slik hører jeg – en film om ungdom og hørsel
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2022: kr 513 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring