Slik kan du identifisere fukt og mugg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NAAF driver en ukentlig rådgivningstjeneste på inneklima, som får alle typer henvendelser. En gjenganger er henvendelse fra privatpersoner som er bekymret for at de er utsatt for fukt og muggsopp i hjemmet. De mistenker at det er noe ved innemiljøet som gir dem helseplager – som hyppig forkjølelser, pustebesvær, forverret astma/allergi/eksem og/eller hodepine. Noen finner ikke ut av det, mens andre finner problemkilden, men vet ikke hva de skal gjøre videre. Fellesnevneren er behovet for praktisk veiledning for å identifisere og utbedre eventuelle fukt- og muggsoppkilder.

Målsetting

Prosjektets overordnede målsetninger er å hindre sykelighet og øke produktiviteten til beboere som er plaget av mugg og fukt i hjemmet sitt. Det tar også sikte på å forebygge helseplager som kan utvikle seg, dersom beboere oppholder seg i fukt- og muggsoppskadede rom over lengre tid.

Målgruppe

Private boligeiere og –leiere er de primære hovedmålgruppene til prosjektet.

Antall personer i målgruppen

26000

Beskrivelse av gjennomføring

Først skal alle henvendelsene til NAAFs ukentlige inneklimarådgivning (per telefon, epost og Facebook) systematiseres ut fra tematikk og ulike problemstillinger, for å få en oversikt over de mest vanlige henvendelsene. På bakgrunn av dette kan vi utarbeide fukt- og muggsoppguiden for brukerne ut fra identifiserte tematiske områder og gjennomgangen i boligen av typiske fukt- og muggsoppkilder i ulike typer rom. Tiltakene som foreslås vil deles inn i tiltak man kan gjøre selv og tiltak som krever faglig bistand. Websiden må kvalitetssikres av fagpersoner og testes av brukere. Brukerne rekruttes via NAAFs medlemsblad, lokal/regionslag/regionssekretærer og rådgivningstjenesten. For at den endelige guiden skal bli mest mulig brukervennlig og være til hjelp også for de som ikke har enkel Internett-tilgang, skal det nettbaserte materiellet kunne lastes ned som PDF. Siste fase i prosjektet blir å markedsføre fukt- og muggsoppguiden til omverden. Vi skal utvikle et postkort som informerer kort om verktøyet. Dette postkortet skal sendes til alle landets NAV/bolig-kontorer (ca. 455), legekontor og helsestasjoner (ca. 2905), for å nå brukere på de tjenestearenaene de ferdes.

Fremdriftsplan

Kvartal 1: Tematisere og kartlegge eksisterende materiell Utvikle fukt- og muggsoppguiden for Internett Kvartal 2: Fortsette utvikling av fukt- og muggsoppguiden Kvalitetssikre, utteste og justere Kvartal 3: Realisere fukt- og muggsoppguiden i pdf- og nettversjon Kvartal 4: Markedsføre guiden og formidle erfaringene

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport prosjekt Fukt og muggs.pdf

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Slik kan du identifisere fukt og mugg
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 479 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet