SmartHørsel – digital hørselsrehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Blant personer over 80 år regner man at 91% har nedsatt hørsel, for gruppen 65-79 er tallet 60%. Hørselsvansker legger begrensninger for kommunikasjon og sosial aktivitet. Eldre med hørselstap, som med alderen har fått redusert sine muligheter for selv å håndtere hørselshjelpemidler, trenger hjelp av pårørende eller helsepersonell til å administrere sine høreapparater. Det er ikke å forvente at disse har den nødvendige kunnskap. Pårørende og helsepersonell trenger lett tilgang til kunnskap om hørselshjelpemidler for å kunne bistå eldre med hørselsutfordringer

Målsetting

Prosjektet skal fremme mestring, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre med nedsatt hørsel. Vi skal sikre tilrettelegging for gode kommunikasjonsmuligheter. Målet oppnås ved å gi pårørende og helsearbeidere lett tilgjengelig kunnskap om bruk og stell av høreapparater.

Målgruppe

Primærmålgruppen er eldre med nedsatt hørsel som benytter høreapparater og som grunnet følger av høy alder trenger hjelp til å administrere disse.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal produsere en applikasjon til smarttelefon for bruk og stell av høreapparat. Appen skal benyttes av pårørende og helsepersonell der de trenger rask og enkel tilgang til kunnskap om høreapparat, bruk og stell. Vi skal utforme innholdet til appen og produsere denne, teste på aktuelle brukere og til slutt distibuere informasjon om appen blant annet gjennom likepersonordningen i HLF samt annonsering i relevante medier.

Fremdriftsplan

Planleggingsfase 1.1.-30.4.2022 • Samarbeid etableres • Referansegruppe innspill • Planlegging innhold i app og flyer • Anbud om produksjon innhentes Gjennomføringsfase 1.5.-31.10.2022 • Produksjon av bilder, tekst og film • App produseres • Produksjon av flyer • Testing av materialet på brukere: likepersoner og ressursgruppe Sluttfase 1.12.-31.12.2022 • Annonsering • Evaluering av gjennomføring, plan for videreføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SmartHørsel.pdf

Prosjektleder/forsker

Johanne Dahll Fossen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
SmartHørsel – digital hørselsrehabilitering
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2022: kr 418 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring