Smerte – hva er det, forklart på tegnspråk?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

I koronaprosjektet “Koronapodden på tegnspråk” som vi gjennomførte med støtte fra DAM, kom temaet “den gode samtalen” opp. Ofte er dette vanskelig for døve/hørselshemmede: å kunne forklare ens egen smerteopplevelse til fastlegen eller andre behandlere på grunn av mange faktorer som for eksempel manglende tegnsetting for begrep som brukes innen feltet “smerte”. Når man googler ordet “smerte” finner man en lang liste med forskjellige former for smerter, lindring, behandling, osv. Det er vanskelig å vite hva som er hva og hvordan man som pasient kan formidle det til helsepersonell. Helsedirektoratet og andre helseinstitusjoner har egne sider som beskriver begrepet smerte. Smerte kan for eksempel ikke bare oppleves fysisk, uten det kan også oppleves emosjonelt og kognitivt. Vår psykiske helse påvirker også hvordan vi opplever smerte. Våre minner av tidligere opplevelser av smerte kan også påvirke hvordan vi forholder oss til smerten som «oppstår» nå. Vi ønsker gjøre smerte som begrep og konsept tilgjengelig for hørselshemmede, døvblinde og døve samt en lettlest versjon for innvandrere/flyktninger. Vi lager en tegnspråklig videoserie som handler om smerte i forskjellige former, inkludert fysisk, sjelelig og psykisk. Serien tar utgangspunkt i helsedirektoratets beskrivelser av smerte med innspill fra relevante fagfolk, men det vil også bli viet en del til å snakke om hvordan man kan forholde seg til konseptet «smerte» mtp. psykisk helse og derved komme fram til tiltak for selvhjelp. Innholdet formidles primært av likepersoner. Prosjektet ønsker å formidle dette slik at målgruppen kan identifisere seg med formidlerne. Det vil også bli produsert to kortere versjoner av informasjonsfilmserien som følger Klart Språk-prinsippet. En vil være tilpasset til internasjonalt tegnspråk for døve, døvblinde og hørselshemmede innvandrere/flyktninger. Den andre vil tilpasses tegnspråklige personer med tilleggsutfordringer utover hørsel og syn. Målgruppen er tegnspråklige døve, døvblinde og hørselshemmede. Serien skal være tilgjengelig for alle, med tegnspråk, undertekster på norsk og engelsk, samt tydelig tale. En egen video blir utviklet for f.eks. nyankomne innvandrere/flyktninger som ikke kan norsk tegnspråk eller lese norsk/engelsk, som kan fungere som et verktøy for å kunne definere hva som plager dem. Det blir utviklet noe skriftlig støttemateriell som publiseres som nedlastbare PDFer sammen med videoene. Sekundær målgruppe er helsefaglige utdanninger og institusjoner (fastlege, hørselsklinikk osv.), tolketjenestene i Norge og pårørende til målgruppen. Det vil også bli produsert en egen informasjonfilm til denne gruppen. Det forventes at filmene vil øke rettsikkerheten i dialogen mellom helsevesen, tolk og pasienter. Det forventes også at tegnspråklige og ikke-tegnspråklige døve, døvblinde og hørselshemmede samt innvandrere vil forstå konseptet “smerte” bedre og dermed stå bedre rustet til å ta ansvar for egen helse i lag med helsevesenet.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Smerte – hva er det, forklart på tegnspråk?
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2025: kr 360 000, 2026: kr 850 000, 2027: kr 290 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring