Smertemestring

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Rundt 30 prosent av den voksne norske befolkningen oppgir at de har langvarig smerte. På Smertepoliklinikken DS erfarer vi daglig å treffe medmennesker som opplever å være en kasteball i systemet. Mange opplever å ikke ha blitt møtt eller fått god nok kunnskap rundt årsaken til sine plager – og de mangler verktøy til hva de selv kan gjøre for å mestre et liv med smerter. Mange har fått høre at “Det sitter i hodet” uten å ha fått noen bedre forklaring på hva som menes med dette og skaper mye skam, skyld, fortvilelse og avmakt. De føler seg verken møtt, sett, forstått eller respektert. Vi ønsker å bygge en grunnmur ved å formidle grunnleggende kunnskap om hva smerte er, det autonome nervesystemet, den tredelte hjernen, vagusnerven, muskel diaphragma og dens funksjon samt kunnskap om pusten og bevegelse som redskap. Vi har over flere år erfart at kunnskapsformidling og å gi pasientene eierskap og stor brukermedvirkning til å mestre sin egen hverdag er essensiell. Vi ønsker skape et landsomfattende skriftlig samt digitalt tilbud som vi vil gjøre tilgjengelig for brukergruppen langvarige smertepasienter.Like relevant vil kunnskapsformidlingen være for helsepersonell som mangler gode forklaringsmodeller i møte med pasienter som søker hjelp for smerte og stressrelaterte tilstander.

Aktivitet/tiltak/metode

Bygge en grunnmur innen smertefeltet med kunnskapsformidling til brukergruppen langvarig smerte og gi konkrete verktøy fra forskning og klinisk praksis for å fylle på der vi ser fallgropene og manglene er i dag. Materialet vil deles i hele landet til både pasienter, som forebyggende samt brukes av annet helsepersonell i sin arbeids hverdag i møte med pasient. 1) Bok/hefte Herunder skriftlig og visuell forståelse av Det autonome nervesystemet, den tredelte hjernen, vagusnerven, muskel diahpragma, pust, smerte, emosjonell smerte, tanker og følelser, gråt samt konkrete øvelser for pust, avspenning, visualisering, bevegelse, helseyoga og tibetanske ritene. Brukermedvirkning med pasienthistorier og deres erfaring med kunnskap og praksis. Vi vil bruke tidligere og pågående pasienter langvarige smerte pasienter om hva som har hjulpet og hjelper de i prosessen og hverdagen. 2) Video og lydfiler for bevegelses øvelser, avspenning, visualisering og pust som kan brukes som veiledning ved daglig praksis i hjemmet 3) Video/ lydfil på youtube/hjemmeside hvor hvert tema og kapittel i boken forklares muntlig. Mange i brukergruppen har behov for muntlig og visuell forklaring 4) Videreføring av prosjektet: Når grunnmuren er bygd vil vi starte opp podcast med fokus på brukermedvirkning og involvering av langvarige smertepasienter og deres erfaringer og historier.

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Kunnskapsformidling om smerte og konkrete verktøy som vil gi trygghet i å ta ansvar for egen helse samt forståelse for brukermedvirkning i egen behandling og videre mestre å leve med smerte. Forebyggende forståelse om hva smerte er og veiledning til å leve et liv i med langvarig smerte.

Plan for gjennomføring

1) Bok. Skriftlig og visuelt arbeid med illustrasjoner. Grafisk arbeid samt trykk. 2) Lydfiler og videoer for bevegelse, pust og avspenning legges ut fortløpende på youtube/hjemmeside og sosiale medier 3) Video/lydfil om de ulike temaene i boken. Leses inn fortløpende etterat skriveprosessen er avsluttet. Legges ut på youtube, hjemmeside og sosiale medier

Prosjektleder

Mathilde Myklebust

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Smertemestring
Organisasjon
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Beløp Bevilget
2024: kr 400 000
Startdato
15.01.2024
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring