Smittefri turorientering

Sluttrapportsammendrag

Søker er meget fornøyd med prosjektets plan og utføring. Vi ønsker å få til mye mer fremover, men totalt sett er vi svært fornøyde med det vi hittil har fått gjennomført. Vi løftet oss stort ved å innføre godt digitalt verktøy. Det ga våre 60 000 brukere i databasen helt nye muligheter.

Appen har økt brukervennlighet og fått oppdaterte funksjoner som har vært etterlengtet. Funksjoner som skanning av QR-koder for å registrering poster direkte er en nyhet. Appen er et bra verktøy for brukerne som et hjelpemiddel med god og nyttig informasjon lett tilgjengelig. Vi har klart å komme tettere på nye og eksisterende mosjonsdeltakere i hele Norge. Vi har markedsført mosjonskonseptet gjennom sosiale kanaler gjennom ekstern leverandør SemWay, hvor det er oppnådd mye positiv mediaoppmerksomhet i hele landet.

Vi gir nå deltakerne et valg på å ta i bruk digitale funksjoner for å komme til mosjonskonseptet Turorientering. Yngre generasjoner, barn og ungdom med mobilen alltid i hånden, er en særdeles viktig målgruppe vi ønsker å være attraktive for. Midlene i prosjektet har gitt stor motivasjon i søkerorganisasjonen og blant frivilligheten hos våre arrangører, som er orienteringsklubber.

Prosjektets har motivert våre frivillige arrangører til å satse mer og tilby mer de neste årene fremover med turer for alle! Spesielt i en tung periode under smitteepidemien Covid-19 ble mosjon og trening viktig for alle. Derfor har utfallet av prosjektet vært en solid forsterking for oss i 2020, ja et stort løft videre som gjør satsingen enda mer attraktiv fremover og som vi kan bygge videre på i 2021. Plan og gjennomføring har hengt godt i lag og vi er kommet et godt steg videre.

Prosjektet vil bli videreført med flere funksjoner. Alle tiltak bidrar til økt helse gjennom god mosjonstrening. Tilskutt økte vi sidehenvisninger på websiden fra 2,4 mill i 2019 til 5 mill i år. Websider viser vei til appen og muligheter. 14 000 helt nye deltakere registrert.


Søknadssammendrag

Utvikling av en digital orienteringsløsning, app, for å imøtekomme den enorme økende interessen for turorientering.

Nåværende plattformer har ikke kapasitet til å dekke all pågang og gi tilstrekkelig support. I tillegg skal noe av midlene brukes til markedsføring, ekstra support til brukerne og evt. premier.

Tiltaket turorientering fremmer levekår, fysisk- og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Man kommer seg ut i frisk luft, får fysisk bevegelse og hjernetrim i form av å lese kart. Turorientering er tilpasset alle målgrupper og består av turer med ulike nivåfarger: Grønn, blå, rød og svart, der grønn er lett og svart er vanskeligst.

De ulike nivåene bygger på nasjonal standard for skilting og gradering av turløyper. Grønne turer med poster skal kunne tas med rullestol og barnevogn.

Vi tar sikte på å fullføre app i løpet av juni. Markedsføringen skjer fortløpende. Utviklingen består også av å tilpasse språk og brukervennlighet i appen med tanke på nye målgrupper som ikke har orienteringsbakgrunn men vil lære mer.

Prosjektleder

Ninni Tornøe Jonsson

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Smittefri turorientering
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020