Snekkerverksted for eldre menn

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Vi opplever at enkelte eldre menn mister livsglede, føler seg ensomme og opplever at de ikke har noen verdig for samfunnet. Eldre menn har behov for meningsfylt aktivitet og sosialt samvær.

Målsetting:
Pensjonistlaget vil bidra til at eldre menn får bedre livskvalitet med å utføre aktiviteter som bygda har behov for, og derigjennom oppleve mestring og følelsen av å bli verdsatt. Denne aktiviteten, snekkering og sosialt samvær bidrar til at deltakerne bedrer sin psykisk helse.

Målgruppe:
Eldre menn i lokalsamfunnet, 5 deltakere på hver samling.

Metode:
Pensjonistlaget leier et snekkerverksted og dets eiere. Eierne, som har drevet dette verkstedet i mange år, vil bistå deltakerne i deres arbeid. Deltakerne samles en gang i uka til snekkering og sosialt samvær. Pensjonistlaget vil bidra til å skaffe gjenstander som har behov for oppussing og reparasjon og kjøpe inn materiell til egenproduserte gjenstander, samt organisere kaffepausene. Arbeidet som blir utført og gjenstandene som blir laget vil bli presentert, og eventuelt solgt, gjennom aktiviteter på Stiftelsen Ytterøy Bygdetun. Deltakere som ikke kjører selv vil bli hentet av representanter fra pensjonistlaget.

Tidsplan:
Oppstart av prosjektet blir 23.november 2021 med styremøte i pensjonistlaget og eierne av snekkerverkstedet hvor vi utarbeider en konkret plan. Første samling vil bli uke 1 i januar 2022 og fortsette hver uke fram til januar 2023.

Forventet resultat:
Deltakerne vil bedre sin selvfølelse, helse og livskvalitet, føle at de gjør en meningsfylt jobb..

Prosjektleder

Steinar Sørli

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Snekkerverksted for eldre menn
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 32.000
Startdato
15.11.2021