Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Oppstart prosjekt medio november 2022-Desember 2022 – Ansvarlig: Prosjektleder Sette prosjektgruppa, ansvarsavklaring. Planlegge kartlegging, utvikle kartleggingsskjema. Involvering og informasjon ansatte og frivillige. Ansette ekstravakt Kartlegging Desember 2022-Februar 2023 – Ansvarlig: prosjektgruppe og frivillige Kartlegging, samtaler og oppfølging av gjester Oppsøkende arbeid på stasjonen Observere hva som skjer når stasjonen åpner kl 3.45, mange kommer inn for å sove Registrere, dokumentere og utarbeide statistikk Utarbeide rapport og utvikle løsningsforslag Mars 2023 -August 2023 – Ansvarlig Prosjektleder Bearbeide kartleggingen, systematisere behovene Utrede relevant rammeverk og argumentasjon Innspillsmøter med aktuelle aktører og politikere På bakgrunn av kartleggingen: utvikle løsningsforslag og aktuelle tiltak Ferdigstillelse, design og trykk av rapport Fagseminar, lansering av rapport August 2023-November 2023 – Ansvarlig Prosjektleder Samarbeid med aktuelle aktører Utarbeide faglig innhold seminar Nettverksbygging, invitere bredt til seminaret Gjennomføre fagseminar i november Dokumentere respons og følge opp initiativ og forpliktelser Evaluering – fortløpende og desember 2023, Ansvarlig Prosjektleder Dokumentere og samle alle kvalitative undersøkelser. Dokumentere, samle respons og virkning av formidlingsarbeidet. Analysere evalueringene. Evaluere arbeidsprosesser i prosjektgruppen. Sluttrapport for prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Marte Borkenhagen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 41 000, 2023: kr 359 000
Startdato
25.11.2022
Sluttdato
31.12.2023