Solsikken

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet Solsikken er rettet mot somaliske alenemødre med mange barn i Oslo. Mange av disse kvinnene lever isolert, og de er slitne og sterkt belastet ved å skulle ta seg av mange barn alene i et samfunn de ikke kjenner, og ofte med traumatiske opplevelser fra hjemlandet. Prosjektets målsetting var å etablere et ressursnettverk som kunne gi disse kvinnene avlastning, samt et miljø der de kunne utvikle egne selvhjelpsstrategier for å bedre livssituasjonen for seg og barna sine.

 

Prosjektet har gått over tre år (2004-2006). 32 kvinner og 52 barn har vært involvert. Første år ble brukt til å bygge kompetanse hos ressurspersoner i målgruppen samt å finne ut hvordan målsettingen best kunne nås. I annet og tredje år har vi drevet en åpen barnehage på lørdager, mye basert på frivillig arbeid, der kvinnene kunne få avlastning og fellesskap. I barnehagen, og på andre møter, har de fått informasjon om det norske samfunnet, og de har diskutert viktige temaer som barneoppdragelse, prevensjon og omskjæring. Kvinnene har blitt kjent med hverandre og dannet nettverk. De har hjulpet og støttet hverandre i daglige utfordringer. Solsikkeprosjektet har også vært på sommerleir på Hudøy i 2005 og 2006.

 

Evalueringen viser at vi har lykkes godt i forhold til prosjektets målsetting. Vi har i hele perioden involvert deltakerne i utviklingen av prosjektet, gjennom arbeidsgrupper og samtaler. Kvinnene rapporterer at de har lært mye av å være med, de føler seg sterkere og ikke så alene og isolert som tidligere. De har etablert et nettverk seg i mellom som de drar nytte av. De opplever at forholdet til barna er mye bedre, at de har blitt bedre ”oppdragere”. Samtidig er behovet fremdeles stort for en møteplass, for avlastning og for støtte til videre utvikling. Det er også mange somaliske alenemødre med liknende behov som ikke er fanget opp av Solsikken ennå.

 

Vi vil derfor fortsette Solsikkeprosjektet i 2007 med støtte fra Scheiblers legat, og vi ønsker, og vil jobbe for, at Solsikken blir et permanent tilbud fremover.

Prosjektleder/forsker

Ina Herrestad

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Solsikken
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
PMV-senter for helse, dialog og utvikling
Beløp Bevilget
2004: kr 315 000, 2005: kr 330 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet