Sømløs reise og deltakelse for unge og eldre

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

2000

Fremdriftsplan

Utvikling av tiltaket: Øvre Eiker idrettsråd har forankret et god dialog med kommune og frivillighetskorpset . Idrettsrådet vil drive prosjektet framover med de eksisterende medlemmene, kommunen og frivillighetskorpset som eget prosjekt og forankre god framdrift, ivaretakelse av medvirkning og ivareta trygghet og brukeropplevelser for de involverte for å sikre god effektoppnåelse. Det er allerede forenlige skisser på hvordan dette skal driftes i praksis. (Øvre Eiker idrettsråd er hovedansvarlig for utviklingen med støttepartnere i Øvre Eiker kommune og frivillighetskorpset) Rekruttering av deltakere: Deltakere inn i eksisterende tiltak skjer ute i klubbene gjennom deres flater samt kommunens familiesenter, barnevern, NAV og kommunens lavterskel tilbud for unge " Ung Arena) Informasjon hos kommunens pensjonistforeninger. Rekruttering av frivillige logistikk behov rekrutteres gjennom frivillighetskorpset og gjennom brukere av kommunens frivillighets sentral samt andre uformelle møteplasser i kommunen. Gjennomføring av aktiviteter: Gjennomføre en piloteringsfaste før fullskala gjennomføring. Tett og god dialog med strategiske samarbeidspartnere gjennom korte oppsummeringsmøter gjennom prosjektperioden. Lydhøre på brukeropplevelser gjennom prosjektperioden. Rapportering på antall brukere av tjenesten hvert kvartal. Økt andel brukere av eksisterende tilbud gjennom medlemsrapportering og oppmøterapportering fra medlemmene gjennom rapportering på medlemstall og korte skriftlige besvarelser på utviklingen av deres tilbud hvert halvår gjennom perioden. Rapportskriving: Øvre Eiker idrettsråd er ansvarlig for rapport skriving av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Hanne Lyngaas

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sømløs reise og deltakelse for unge og eldre
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
, 2023: kr 220 000, 2024: kr 150 000
Startdato
10.01.2023
Sluttdato
20.06.2024