Sommerdans

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Astma, allergi og eksem er både i Norge og i verdenssammenheng i sterk vekst. Dette tar både norske myndigheter og Verdens helseorganisasjon alvorlig. I Norge er særlig økningen av astma godt dokumentert. Ca 20 % av alle norske barn har eller har hatt astma. Dette er en dobling siden 1995. Astma hos barn forårsaker 20 % av alle akuttinnleggelser blant barn i norske sykehus. 1,4 millioner har astma, allergi eller eksem i Norge.

Norske myndigheter har som mål å snu denne utviklingen samtidig som at alle med astma, allergi og eksem skal leve best mulig med den eller de sykdommene de har. Kunnskap om forebygging, tidlig diagnostisering og god behandling er avgjørende for å nå disse målene. En viktig del av forebygging og behandling av astma er trening og fysisk aktivitet. Derfor ønsker vi i samarbeid med en ballettskole å legge til rette for dans i skoleferien for barn og unge. Lokaler skal tilpasses brukerne og pedagogene skal få opplæring i hvordan de skal legge opp undervisningen slik at det tilrettelagt også for personer med astma, allergi og eksem.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektets målsetting er å lage et tilrettelagt og trygt treningstilbud for barn og unge med astma, allergi og eksem ved opplæring av dansepedagogene og ballettskolen i forhold til økt forståelse for hva tilgjengelighet for miljøhemmede innebærer, og tilrettelegging av treningen. Resultatet vil være en god modell for universell utforming som vil være både forebyggende for utvikling og behandling av astma, allergi og eksem. Med mange typer dans håper vi å nå både gutter og jenter.

3. Prosjektets målgruppe
Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 4 -18 år både med og uten astma, allergi og eksem. I tillegg er kompetanseheving for ansatte ved Den Norske Ballettskolens og tilrettelegging av lokalene delmål for å nå hovedmålet.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Ballettskolen vil få opplæring i tilgjengelighet for miljøhemmede. Dette gjelder inneklima; for eksempel renhold, ventilasjon, å unngå giftstoffer i luft og materialer, beplantning og drift av ballettskolen. Deretter må ballettskolen sette i verk tiltak for å øke tilgjengeligheten for barn og unge med astma og allergi.

Utsending av informasjon til NAAFs medlemmer og barn i alderen 4-18 år med interesse for dans. Tilbudet skal være åpent for alle. Både NAAF og Ballettskolen har kommunikasjonskanaler med sitt nettverk, men PR i pressen, annonser og plakater vil også være nødvendig.

«Sommerdans» skal være to uker med tilbud om dansetimer på dag- og kveldstid for barn og unge i skolens sommerferie. Med treningen skal det være info om helse, astma, allergi og eksem. Lokaler for sommerdansen er i DNBS lokaler i Oslo. «Sommerdans» vil så langt det er mulig gi tilbud både for bredden og eliten innen

dansesjangrene; ballett, breakdance og moderne dans.

De yngste barna på «Sommerdans» er avhengige av at foreldre henter og bringer. Danseskolen legger derfor til rette for frivillig aktivitet mellom timene. Erfaringen ballettskolen har er at foreldrene og unge dansere sørger for at tiden mellom timene blir meningsfull og hyggelig.


5. Prosjektets betydning
Vi ønsker å vise hvordan gode tilbud gjør livet med astma, allergi og eksem lettere. Dette vil kunne øke forståelsen for forebyggende arbeid både i forhold innemiljø og fysisk aktivitet.

Tidligere prosjekter med ballettskolen har vist at de tar ansvar for treningstilbudet videre. Det er stort fokus på helse i samfunnet, og vi tror det er viktig å vise i praksis at universell utforming og kunnskap om fysisk aktivitet for alle er et skritt i riktig retning og et eksempel for andre.6. Framdriftsplan
Jan – feb:
– Oppstart og skolering av de ansatte ved ballettskolen
– Kurs for frivillige/pedagoger

Mars – mai:
– PR om tilbudet + påmelding
Juni:
– Sørge for endringer ved skolen slik at den er tilrettelagt i praksis
Juli/august:
– Sommerdans, to uker med dansetilbud på dag- og kveldstid

Sept:
– Oppsummere, plan for videre oppfølging

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0205.pdf

Sluttrapportsammendrag

Astma, allergi og eksem er sykdommer som stadig flere barn og unge har. En viktig sykdomsforebyggende faktor er trening og fysisk aktivitet. Godt inneklima er en forutsetning for optimal trening, og er spesielt viktig for barn med astma, allergi og eksem. I tillegg til å undervise de ansatte ved skolen om dette, ble de skolert i sykdomslære og treningsmetodikk i forhold til fysisk aktivitet for personer med astma. Danseskolen har også fått praktisk veiledning og støtte til å få orden på ventilasjon, renhold og drift av lokalene i tillegg til holdningsendringer i forhold til universell utforming for personer med astma, allergi og eksem.
NAAF Region Oslo og Akershus startet sitt samarbeid med Den Norske Ballettskolen om «Sommerdans» med et ønske om å tilby noe ekstra i sommerferien i forhold til danseglade barn og unge. Danseskolen var i startfasen av å innrede og drifte sine lokaler i Grenseveien 32A i Oslo, og var ivrig etter å lære om universell utforming. Sommerdans ble planlagt for slutten av skoleferien. I utgangspunktet var det lagt opp til et variert dansetilbud. Noen av kursene hadde dessverre for få påmeldte og ble derfor ikke gjennomført. Danseskolens endringsvilje har vært stor i forhold til å gjøre lokalene tilpasset NAAFs krav til godt inneklima. Skoleringen av ansatte ble gjennomført i mars, deretter ble lokalet nøye befart og det ble klart hvilke ting som måtte på plass før oppstart. Parallelt med utbedringen av inneklima jobbet DNBS og NAAF med markedsføring og påmeldingen før skoleslutt. Den Norske Ballettskolen satser både på bredde og elite og derfor ble det innenfor ballett holdt kurs på 4 nivåer. I moderne dans var det ett kurs. Før, mellom og etter kursene var skolens mingleområde ryddet og rengjort og det var laget en liten bibliotekkrok med informasjonsmateriell om astma, allergi og eksem. Plakater om at lokalene var frie for røyk, parfyme og dyrehår hang lett synlig og inngangspartiet var gjort røykfritt. Onsdag 15. august holdt elevene en liten oppvisning for inviterte gjester og torsdag 16. august var det avsluttende timer på alle kurs med påfølgende avslutningshygge med deltakere og foreldre.
Et mål var å vise at man med enkle grep kan legge til rette for alle. Det mener vi at vi har klart.

Prosjektleder/forsker

Eva Høili

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Sommerdans
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 223 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.09.2012
Status
Avsluttet