Sommerleir 2014

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Williams´ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk og varierende grad av psykisk utviklingshemning.

Norsk Forening for Williams´ syndrom ble stiftet i 1986 og har i dag ca. 160 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er familier med barn- og ungdom med WS. Foreningen har gjennom mange år arrangert inkluderende og mestringsskapende aktiviteter for målgruppen.


Barn og ungdom med WS er naturlig sosiale og kan ha stor glede og stort utbytte av å ta del i fritidsaktiviteter. Imidlertid trenger de hjelp for å organisere sine fritidsaktiviteter fordi de har en tendens til ikke å vise initiativ når det gjelder å velge å gjennomføre selve aktivitetene. Vår erfaring er at hvis aktiviteter eller turer ikke er organisert av noen andre, vil personene rett og slett bli hjemme og bruke tiden til passiv virksomhet.
Manglende interesse for sport og idrett kan tilskrives de komplekse sosiale interaksjoner forbundet med lagsport, eller den økende tretthet og mangel på utholdenhet som blir rapportert hos mange voksne personer med WS ettersom de blir eldre.
Fysisk aktivitet er viktig for alle, og for denne gruppen har vi erfart at de har en tendens til å bli inaktive dersom de ikke får tilrettelagte aktiviteter. Når de blir eldre har de også en tendens til å utvikle overvekt, noe som delvis kan tilskrives manglende aktivitet.
Prosjektets målsetting
Vi ønsker å gjennomføre en ukes sommerleir med hovedfokus på ulike typer fysisk aktiviteter. Dette vil bidra til å øke sannsynligheten for at personer med WS finne en aktivitet de trives med, og til å motivere dem til å fortsette med dette.
En annen viktig målsetning er å legge til rette for at målgruppen vår får seg venner. Våre ungdommer med diagnosen har lite eller ingen venner i sitt nærmiljø. Vennene de får er de med diagnose og dette vennskapet styrkes gjennom våre samlinger.
Prosjektets aktiviteter er helsefremmende og begrenser forhold som skaper helseproblemer. Prosjektet omfatter også aktiviteter som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel.


Arrangementet er tilrettelagt slik at flest mulig av målgruppen kan delta kostnadsfritt på de ulike aktivitetene som arrangeres. Aktivitetene i prosjektet er tilpasset målgruppens kompleksitet og er gruppebasert.


Prosjektets målgruppe
Målgruppen for prosjektet er ungdom med WS og deres familier.
Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet er ment til å være i en uke og hver dag har sitt program og innhold. For dette prosjektet er det foreldregruppen som skal mobiliseres til å gjennomføre og påse at aktivitetene går som planlagt. Vi fordeler oss i grupper og hver gruppe har sine oppgaver og ansvarsområder. Det fleste av aktivitetene er gruppebaserte og foreldregruppen vil også aktivt delta for å motivere til deltakelse.
Prosjektets betydning
Ungdomstid er sjelden lett, og for ungdommer med WS byr det på ekstra utfordringer.
De unge er i varierende grad oppmerksomme på det å ha WS og benytter ulike mestringsstrategier. Det varierer hvordan de ser på seg selv og hva de tenker om hvordan andre oppfatter dem, likeså har de varierende stressreaksjoner knyttet til det å være annerledes. Graden av selvstendighet eller avhengighet av andre varierer også.

Det å gjennomføre aktiviteter som er tilrettelagt vil bidra til å fremme trygghet og mestring.
For personer med en funksjonshemming vil det være et større behov for organiserte aktiviteter enn for friske personer. De trenger tilrettelegging og at noen sørger for at de får være med på aktiviteter. For dem vil arrangementer som det dette prosjektet representerer være en spesielt viktig arena for opplevelse, selvrealisering og selvutfoldelse. Det vil også bidra positivt for å fremme trivsel og øke livskvalitet.
Økt motivasjon for å delta i fysisk aktivitet vil øke sannsynligheten for å delta på aktiviteter, og bidra til å redusere risiko for stillesitting og fare for utvikling av overvekt.
Framdriftsplan
Vår 2013 Forberedelser og planlegging av opplegg
Vinter 2014 Sende invitasjoner
Sommer 2014 Gjennomføre prosjektet
Høst/vinter 2014 Evaluere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sommerleir 2014 WS.pdf

Prosjektleder/forsker

Torunn Fjær-Haugvik

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Sommerleir 2014
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2014: kr 135 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet