Sommerleir for unge pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ved å arrangere en sommerleir ønsker vi å gi et tilbud til en målgruppe som relativt sett ikke har like mange tilbud som sykdomsrammede ofte har. Inspirasjon til prosjektet kommer fra en undersøkelse Ung Kreft gjennomførte våren 2016 hos brukerne av sitt tilbud «Ung Pårørende». Dette er et gratis samlingsbasert samtale- og aktivitetstilbud til unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år. Resultatene styrker vår oppfattelse av pårørendetilbud som et viktig og nyttig virkemiddel for målgruppen, og likepersonsaspektet vektlegges av flere.

Målsetting

1. Bidra til at målgruppen får bearbeidet erfaringer og finner fornyet styrke i sin situasjon 2. Etablere en arena for målgruppen som åpner for møte med andre med liknende erfaringer

Målgruppe

Målgruppen er unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år. Både pårørende til avdøde og pårørende til overlevende er i målgruppen.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Utforming av innhold og metode skal gjenspeile målsettingen med sommerleiren. Ved valg av metode er vårt mål å øke kunnskap om hvordan langvarig krise, stress og sorg påvirker unge mennesker og å tilrettelegge for gjensidig støtte og anerkjennelse fra andre i samme situasjon. Sosialt innhold Den felles sosiale rammen rundt sommerleiren skal være limet som fremmer inkludering, tilhørighet og samhandling. Måltid og utvalgte faste fellesaktiviteter vil gjøres med alle samlet og gjennom dette tilrettelegge for et godt sosialt samhold. Samtidig ønsker vi variasjon i type aktiviteter for å tilby reelle valgmuligheter ift preferanser Faglig innhold Her planlegger vi et intervensjonsprogram som vektlegger foredrag, gruppesamtaler og likemannstøtte basert på beste praksis innen krise, traume og sorgteori. Samtalegruppene vil ta utgangspunkt i tema fra plenumsforedrag. Foredragene vil handle om vanlige krise- og traumereaksjoner, mestring av langvarig stress og uvisshet, samt hvordan alvorlig sykdom påvirker familiesamspill, utdannelse og jobb. I samtalegruppene får de unge reflektere rundt sine egne tanker, følelser og erfaringer med andre i samme situasjon.

Fremdriftsplan

Sommerleiren er planlagt før skolestart i august 2019 med 5 dagers varighet. De frivillige er spydspissen som gjør dette mulig, sammen med fagpersoner som bidrar inn med tilrettelegging av det faglige programmet og med faglige ekspertise. Alle som deltar i sommerleiren; de pårørende, likepersoner og fagpersoner vil bli involvert i evaluering av sommerleiren.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport sommerleir for pårørende og etterlatte.pdf

Prosjektleder/forsker

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Sommerleir for unge pårørende
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2019: kr 424 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
14.12.2019
Status
Under gjennomføring