Sommerskiskole syns- og bevegelseshemmed

Søknadssammendrag

1. Ønsker å gi barn/unge og evt nyskadde voksne en innføring/innfallsport til skiidrett. På lik linje med funksjonsfriske som har mange slike tilbud.
2. Både rekruttere til konkurranseidrett, men også oppnå at denne gruppen kommer i generell skiaktivitet.
3. Barn og unge med syns- og bevegelseshemming samt evt nyskadde voksne. I tillegg foreldre, ledsagere, treningskontakter.
4. Sommerskiskolen gjennomføres for 4. gang i 2011. De tre første har hatt bra deltakelse, flere deltar over flere år. Samarbeidet mellom organisasjonene har satt seg, og den gjennomføres med ganske likt opplegg hvert år.
5. Prosjektet har stor betydning for de som deltar, viktig at denne gruppen også har et slik tilbud. For mange er det første gang på rulleski, og få en god veilledning og start er viktig. Sammen med sine foresatt og eller ledsagere/treningskontakter får de en oppstart innen skiidrett. For å holde et likt kostnadsnivå som for funsksjonsfriske, må det hentes inn ekstern finansiering.
6. Sommerskiskolen gjennomføres 5 dager hvert år i juni/juli. Organsisasjonen har satt seg, og det gjennomføres 3-4 planleggingsmøter hvert år.

Noen egen prosjektbeskrivelse utover dette har vi ikke, laster dermed ikke opp dette.
Laster opp budsjett 2011. Likt budsjett for hvert år.

Kan leses om på internett:
http://www.skiforbundet.no/Kretser/hedmark/nyheter/2011/april/Sider/Sommerskiskole2011.aspx

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Olav Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Sommerskiskole syns- og bevegelseshemmed
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 50 000, 2013: kr 50 000, 2014: kr 20 000
Startdato
01.06.2012
Sluttdato
01.07.2014
Status
Avsluttet