Sosial isolasjon

Sluttrapportsammendrag

Vi er veldig fornøyd med prosjektet, men det har vært et større og mer tidskrevende prosjekt enn først antatt. Når vi først skal utvikle en slik app ønsker vi å gjøre et god og grundig arbeid. Derfor har vi enda ikke lansert appen, og ser at vi trenger en fase til før vi gjør det.

Prosjektleder gjorde en grundig og god innsiktsfase hvor hun hadde intervjuer med både ungdom og foreldre for å finne ut hva en slik app skal inneholde. Deretter har det vært en god dialog med Try som har utviklet appen. Vi har hatt jevnlig og god dialog som har sikret at alle har fått tatt del i utviklingen.

Dette prosjektet har vært viktig for å få innsikt og laget en plan for videre arbeid. Vi har utviklet en app med masse innhold og de funksjonene vi ønsker, men vi har et ønske om å tilpasse og finjustere dette mer. Vi har hatt en testperiode hvor ca 20 stykker tok appen i bruk og vi har fått verdifulle tilbakemeldinger for en fase 2.


Søknadssammendrag

Sosial isolasjon er en stor utfordring blant barn/unge både under og etter kreftbehandling. Barnekreftforeningen Oslo og Akershus ser derfor på muligheten til et pilotprosjekt hvor vi tar i bruk digitale løsninger for sykdomsmestring, bedre psykisk helse og redusere sosial isolasjon. Med ytterligere isolasjon, er det et enda større behov for en enkel og morsom måte å samhandle med egen familie, andre i samme situasjon og med trygge aktører.

Bevisstheten rundt sosial isolasjon har økt blant befolkningen under koronapandemien. Vi vil derfor bruke denne bevisstheten sammen med de beste kreative hodene for å løse denne utfordringen for vår pasientgruppe!

Under prosjektet har vi identifisert 8 behov/mål, som vi ønsker å løse gjennom en digital samhandlingsplattform:
1. Kvalitativ god kontakt med familien m/gode opplevelser
2. Gode opplevelser under sykehusopphold
3. Tips til sykdomsmestring/verktøykasse
4. Stille direkte spørsmål og bekymringer man har rundt sykdommen
5. Trygge tips fra sykehuset
6. Nå ungdom lettere
7. Prate med andre som er i samme situasjon
8. Holde kontakten med venner og familie

Pilotprosjektet vil i første omgang rette seg mot barn og ungdom under 18 år med kreft tilknyttet Rikshospitalet, Ahus og Radiumhospitalet. Ved suksess vil vi utvide til et landsdekkende tilbud. Med prosjektets tette samarbeid med Sykehus barne- og ungdomspsykiatri og Friluftssykehuset ved Oslo Universitetssykehus, ser vi potensiale for at tilbudet kan gjelde alle barn og ungdom uavhengig av diagnose i fremtiden.

Prosjektet er godt igang og startet allerede 17.april. I samarbeid med Try Apt, har vi som mål å lansere en samhandlingsplattform allerede i slutten av august.

Dette prosjektet ser vi veldig frem til å vise til vår pasientgruppe!

Prosjektleder

Ihna Stallemo

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Sosial isolasjon
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020