Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre i Follo

Søknadssammendrag

Det har ikke vært noen kurs siden pandemien startet, noe som har ført til at eldre er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene. Det er snakk om kurs i kniv, tre som hobby og keramikk, der kursene blir tilbudt på ulike tider forskjellige dager i uken. Både vi og våre lokalforeninger har hatt et helt begrenset tilbud helt fra nedstengingen av samfunnet i mars 2020. Disse kursene er et tilbud til alle, der det ikke er behov for tidligere kompetanse. Det er også tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Målet med tiltaket er at pensjonister skal delta og knytte kontakter med andre i samme situasjon. Det skal i tillegg stimulere pensjonistene til økt fysisk aktivitet i hverdagen ved å komme seg ut og delta på kurs dem har interesse for.

Tiltaket skal også stimulere kursholderne til å fortsette og tilby lignende aktiviteter i framtiden.

De positive virkningene er at man kan koordinere ved bruk av hender, øyne og hode, som kan føre til egenmestring.

Det er totalt plass til 60 kursdeltagere på de tre ulike kursene som tilbys.

Det planlegges at de første kursene setter i gang i uke 37. Deretter er det planlagt start i uke 41, som er uken etter høstferien. Forutsetning for at prosjektet vil bli videreført, er at vi har midler til å fortsette.

Prosjektleder

Svein Grønli

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre i Follo
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 216.200
Startdato
23.09.2021