Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Mange eldre har sittet isolert i sine hjem i mange måneder siden begynnelsen av 2020 på grunn av koronaen.

Målsetning: Skaffe besøksvenn og turvenn til alle de som ønsker det, samt arrangere julebord for denne gruppen.

Målgruppe og deltakere: hjemmeboende eldre fra 65år, både menn og kvinner

Metode: Averøy Frivilligsentral har startet kartleggingen av hvem som ønsker en besøksvenn/turvenn. Dette gjøres i samarbeid med hjemmetjenesten og helselagene i kommunen. Eldre som trenger transport, vil bli løst ved at frivillige henter/bringer. Eventuelt at en bruker lokal drosje.

Tidsplan: kartleggingen har startet. I løpet av høsten vil vi starte å koble frivillige med personer som ønsker seg besøksvenn/turvenn.

Forventet resultat: Målet er å koble 50 frivillige til like mange eldre personer. Vi ser også frem til at mange vil benytte møteplassen til Averøy Frivilligsentral. Her er det plass til 60 personer. Her vil det være mulighet for forskjellige aktiviteter, men også en plass du kan komme og ta en kopp kaffe og slå av en prat.

Prosjektleder/forsker

Merethe Sakshaug

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
28.06.2021