Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

350

Fremdriftsplan

Prosjektleder hos N.K.S. er ansvarlig for å følge tidsplan, budsjett og gjennomføre aktivitetene som er beskrevet i milepælplanen. Prosjektleder rapporterer regelmessig til prosjekteier, som er avdelingsleder i N.K.S. Prosjektleder har også ansvar for å koordinere arbeidet, sammen med fylkesleder og lederne i de seks kommunene. Brannvesenet har også ansvar for kontakt og koordinering internt ved den enkelte brannstasjon. Det vil være møter med prosjektgruppen regelmessig, minst kvartalsvis. De regionale arbeidsgruppene er allerede etablert, så vi ønsker så fort som mulig å ha oppstartsmøte for å starte planleggingen av Trygghetstreffene. Da vil dato/tid/sted settes, og det vil være klart for praktisk planlegging av treffene, å jobbe med å rekruttere deltakere, samarbeid med kommunene og bestilling av utstyr. Lokal koordinator oppdaterer prosjektleder jevnlig gjennom møter i arbeidsgruppen og rapporterer etter gjennomførte treff. Prosjektleder sammenfatter resultatene og har ansvar både for økonomistyring og den endelige sluttrapporten.

Prosjektleder/forsker

Andrea Svarstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
31.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring