Søskenblikk dokumentarprosjekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom merker en økning i henvendelser fra pårørende som ønsker tips og råd fra andre i samme situasjon. Det finnes flere skrekkscenarioer, særlig fra amerikanske tilfeller, der svært overvektige mennesker med dette syndromet nærmest spiser seg til døde. Det er også materiale med mer nyanserte fremstillinger, men lite tilpasset norske forhold. Solveig Årdal er regissør av dokumentarfilmen Søskenblikk der hun portretterer sine to søstres kontrasterende liv og stiller spørsmål til hvilke utgangspunkt vi har i livet, hva som er forventet av oss og hva som gir lykke. Storesøsteren er ambisiøs modell i LA, mens lillesøsteren har Prader-Willis syndrom og en utviklingshemning. Sitat Solveig: “Silja har lært meg om korleis vere sann mot meg sjølv, tross kva samfunnets normer forventer av meg.” Gjennom portrettet av sine søstre formilder regissøren et kvinneperspektiv i møte med både familie og samfunnets forventninger til våre utgangspunkt og valg i livet. Det overordna målet for prosjektet er å bygge bro til publikum og bidra til økt selvaksept og toleranse hos ungdom og unge voksne. Landsforeningen for Prader-Willis syndrom skal gjennom dette samarbeidet få tilgang til etterlengtet materiell til bruk i kommunikasjon med pårørende søsken og foreldre.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet er en del av markedsføringen for dokumentarfilmen Søskenblikk, og samtidig ressursmateriell til bruk i pårørendearbeidet for Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom. I prosjektperioden skal det etableres en egen webside for prosjektet med tilhørende some-kanaler på Instagram, TikTok, Youtube og Discord. Her vil vi månedlig og i perioder ukentlig publisere audiovisuelt materiale fra dokumentarprosjektet. Dette kan være filmet materiale av søstrene og foreldrene enten i form av hverdagssituasjoner og/ eller intervju om aktuelle tema, det kan være dagboknotater fra regissørens tanker om det å være pårørende eller det kan være “Behind the scenes” materiale fra prosessen med å lage dokumentarfilm. Tiltakene skal bidra i posisjonering av filmen og å nå ut til målgruppen ved å bygge en plattform og ressursbank for pårørende, foreldre og søsken. Primærmålgruppen for filmen er unge mennesker mellom 16 og 35 som sliter med å gå for egne livsvalg i frykt for hva de rundt seg vil tenke og mene, sekundærmålgruppen er pårørende av mennesker med Prader-Willis syndrom, og spesielt søsken, da det er få historier sett fra dette perspektivet. Produksjonen vil jobbe tett sammen med Landsforeningen for Prader-Willis syndrom for å tilpasse materialet slik at det kan brukes aktivt i nettverket, likepersonsarbeid og pårørendesamlinger. En måloppnåelse er at materialet blir brukt aktivt av foreningen og inngår som ressursmateriell i søskenkurs som arrangeres på Frambu leirsted. Publikumsreaksjoner måles og pubilseringer tilpasses basert på respons før, under og etter filmlanseringen av filmen Søskenblikk, våren 2025. Det vil gjøres kvalitative undersøkelser og intervju i etterkant av filmvisninger for å få tilbakemelding på virkning og effekt. Alle de medvirkende har gitt skriftlig samtykke til medvirkning i dokumentarprosjektet. Det vil være en pågående dialog med regissøren og de medvirkende i lås av klipp , samt bruk og deling av filmmateriale for videre distribusjon.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventet virkning for prosjektet er at vi skaper en arena der målgruppen får høre om og bli kjent med andre som er i samme situasjon. Dette vil igjen bidra til det overordnede målet som er selvaksept, toleranse og motivasjon til å stå for egne valg i livet; “Om hun får det til, så skal jeg også få det til.” I 2020 laget Solveig Årdal en Youtubekanal sammen med lillesøsteren sin Silja som de fikk flere positive tilbakemeldinger på. En av dem var en person fra Tyrkia som nettopp hadde fått et barn med Prader-Willis syndrom. Han ble trygget av å se hvor velfungerende Silja var. Faren til Solveig, Ove Årdal, var nylig på et likepersonstreff i Oslo, der han fikk høre at noen som nettopp hadde fått et barn med Prader-Willis syndrom hadde funnet youtube-kanalen og at det hadde gitt dem en helt ny trygghet og ro i situasjonen; “Det var så godt å se et eksempel på hvordan noen med Prader-Willis syndrom kan fungere og ha det som voksen”. Ved denne offensiven vil vi gjennom pubilseringer av kvalitetsinnhold tilpasset målgruppen både berøre hjerter, engasjere hjerner og gjerne utfordre handlinger.

Plan for gjennomføring

August – November 2023: Sette konseptet og planlegge den digitale tilstedeværelsen. Opprette kontoer og skreddersy plattformer for publisering. Velge ut egnet materiale, klippe og tilpasse dette til de enkelte plattformene. Lage en publiseringsplan og tilrettelegge materialet for deling, headinger, bilder, filmklipp og sitater. Sitatsjekk og klarering av materiale for publiseringer med de medvirkende. Ansvar: Solveig Årdal, Westory og IMEA November 2023 – November 2024: lansering av websiden og de aktuelle plattformer. Nettverkssamlinger med visninger og samtalegrupper. Publisering av innhold rundt en gang i måneden fram til 6 måneder før premiere av filmen. Gjennomføre testvisning av dokumentarfilmen i samarbeid med Landsforeningen for Prader-Willis syndrom der deltakerne gir anonyme tilbakemeldinger på innholdet. Innhenting av målbare og kvalitative kunnskaper om vårt publikum, slik at vi kan lettere nå ut til målgruppen og legge en treffsikker lanseringsplan for filmens outreach og impact turne. November 2024 – Mai 2025: Fram til premieren av filmen vil det bli publisert innhold 1 gang i uken, for å forberede publikum på det neste “store”. Distribusjon og visning på nasjonale og internasjonale filmfestivaler, TV-kanaler, strømmetjenester, VOD-plattformer og spesialvisninger på kino i samarbeid med aktuelle organisasjoner og foreninger både i bygdene og i de store byene. Det vil være en løpende dialog med produksjonsteamet og Landsforeningen for Prader-Willis syndrom gjennom hele prosjektperioden der vi ser hvilket innhold som passer best for dem å dele videre og ta nytte av i sine nettverksgrupper og samlinger for pårørende og likepersoner. Slik kan innholdet tilpasses direkte til bruken.

Prosjektleder

Marie Helene Høyberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Søskenblikk dokumentarprosjekt
Organisasjon
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 150 000, 2025: kr 50 000
Startdato
15.08.2023
Sluttdato
15.05.2025
Status
Under gjennomføring