Soundbeam: Nye muligheter med bevegelse og musikk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket: Krafttak for inkluderende musikk er en uavhengig forening i Sandnes som gir et musikktilbud for 8 voksne rullestolbruker med multifunksjonshemming. Musikkpedagog Halvdan Presthus samarbeider nært med personalet og leder for boligfelleskapet Haugen 25.

Musikkterapeut Anne Torø Eggen fra Oslo og Halvdan Presthus vil samarbeider med videoveiledning på Zoom for 8 brukere I Sandnes.

Målsetting: Musikkprosjektet har som hovedmål å fremme økt livskvalitet for brukerne. For å få dette til trenger vi en ny musikkmetode som er tilpasset hver enkelt bruker i størst mulig grad.

Deltakere i Oslo: I Oslo er det 7 deltakere. Dette er elever som går i en byomfattende spesialgruppe for multifunksjonshemmede. De er i alderen 5-13 år, med motoriske og kognitive utfordringer. De har behov for høy grad av tilpassing av blant annet instrumenter og metodikk for å kunne delta i samspill. De har mange av de samme utfordringene som gruppa fra Sandnes.

Metode: Soundbeam 6 er den siste utgaven av instrumentet som benytter følsomme sensorer for å registrere bevegelser, store eller små,-fra brukeren. Sensorene omdanner bevegelse til lyd.

Utprøving av Soundbeam: I prosjektet vil vi prøve ut Soundbeam som blir brukt ved Rosenholm skole i Oslo og i fellesboligen Haugen 25, i Sandnes.

Samspillhefte med Cd/lydfiler: Etter prosjektperioden vil musikkheftet kunne benyttes allment utenom Sandnes av barnehager, skole og institusjoner med tilrettelagt musikk for deltakere.

Tidsplan: Prosjektet vil starte opp kring 20.august og avsluttet ca.15.12.21.

Forventet resultat: Vi arbeider for at vårt prosjekt kan få ringvirkninger på flere nivå, lokalt i Sandnes, Rogaland og Oslo, men også på nasjonalt nivå. Vi vil drive kompetansespredning og kunnskapsdeling i ulike fagmiljø og i medier, for holdningsendring i syn på metoder, mestring og muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektleder

Halvdan Presthus

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Soundbeam: Nye muligheter med bevegelse og musikk
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
26.05.2021