SPill-Audiometri for førskolebarn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er kjent at hørselshemming representerer et betydelig problem for et barns utvikling. Gjennom barnets første leveår gjennomgår det en kontinuerlig utvikling som vil endres eller stoppe opp hvis hørselen er hemmet eller forsvinner. Vi skal utvikle en screening test som er rask og enkel å bruke: den vil framstå som et alderstilpasset dataspill. Et slikt spill kan brukes til å teste hørsel på barn av en rekke aktører, fra helsepersonell til foreldre. Systemet vil være enklere og billigere enn dagens metoder og dessuten øke oppdagelsesprosenten av hørselshemming.

Målsetting

Prosjektet skal utvikle en app for screening av barn i førskole alder. Appen skal kunne kjøres på generelle nettbrett / smarttelefoner, og være åpent tilgjengelig for nedlastning. Appen skal ha form av et enkelt spill som er designet til barn i førskolealder.

Målgruppe

Primærmålgruppen for resultatet av prosjektet, brukerne av spillet, vil være barn i førskole alder.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

– Prosjektet vil først samle kompetanse på audiologi og hørsels screening til en serie workshops. Dette arbeidet skal utarbeide den mest effektive og nøyaktige metoden for screening av hørsel på målgruppen. – Denne metoden vil bli realisert i MatLab for lab-testing og verifisering. Denne testingen vil gi informasjon om metodens nøyaktighet, men også bruksopplevelser av den audiologiske delen av det ferdige resultatet. – Prosjektet vil videre ta denne metoden med til en spillutvikler for å utvikle et spill som har den audiologiske metoden innbakt. Under spill kodingen og etter at det er ferdigstilt vil det testes på aktuelle brukere for kvalitetssikring. – Det ferdige spillet vil bli verifisert på brukergruppen og resultatet rapportert. – Spillet/Appen vil distribueres vil HLFs og andre kanaler til aktuelle brukere.

Fremdriftsplan

AP1: Prosjektplanlegging, August 2017 AP2: Audiologisk Design, September 2017 AP3: Metode Simulering, Oktober 2017 AP4: Software utvikling, November 2017 ut Januar 2018 AP5: Lab/Bruker testing i perioder fra November 2017 og ut prosjektet AP6: Rapportering og Promotering, Februar / Mars 2018 AP7: Prosjektstyring hele perioden

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Spillaudiometri – Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Tron Vedul Tronstad

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
SPill-Audiometri for førskolebarn
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
SINTEF Digital
Beløp Bevilget
2017: kr 980 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet