SPill-Audiometri for førskolebarn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er kjent at hørselshemming representerer et betydelig problem for et barns utvikling. Gjennom barnets første leveår gjennomgår det en kontinuerlig utvikling som vil endres eller stoppe opp hvis hørselen er hemmet eller forsvinner. Vi skal utvikle en screening test som er rask og enkel å bruke: den vil framstå som et alderstilpasset dataspill. Et slikt spill kan brukes til å teste hørsel på barn av en rekke aktører, fra helsepersonell til foreldre. Systemet vil være enklere og billigere enn dagens metoder og dessuten øke oppdagelsesprosenten av hørselshemming.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal utvikle en app for screening av barn i førskole alder. Appen skal kunne kjøres på generelle nettbrett / smarttelefoner, og være åpent tilgjengelig for nedlastning. Appen skal ha form av et enkelt spill som er designet til barn i førskolealder.

Målgruppe

Primærmålgruppen for resultatet av prosjektet, brukerne av spillet, vil være barn i førskole alder.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

– Prosjektet vil først samle kompetanse på audiologi og hørsels screening til en serie workshops. Dette arbeidet skal utarbeide den mest effektive og nøyaktige metoden for screening av hørsel på målgruppen. – Denne metoden vil bli realisert i MatLab for lab-testing og verifisering. Denne testingen vil gi informasjon om metodens nøyaktighet, men også bruksopplevelser av den audiologiske delen av det ferdige resultatet. – Prosjektet vil videre ta denne metoden med til en spillutvikler for å utvikle et spill som har den audiologiske metoden innbakt. Under spill kodingen og etter at det er ferdigstilt vil det testes på aktuelle brukere for kvalitetssikring. – Det ferdige spillet vil bli verifisert på brukergruppen og resultatet rapportert. – Spillet/Appen vil distribueres vil HLFs og andre kanaler til aktuelle brukere.

Fremdriftsplan for prosjektet

AP1: Prosjektplanlegging, August 2017 AP2: Audiologisk Design, September 2017 AP3: Metode Simulering, Oktober 2017 AP4: Software utvikling, November 2017 ut Januar 2018 AP5: Lab/Bruker testing i perioder fra November 2017 og ut prosjektet AP6: Rapportering og Promotering, Februar / Mars 2018 AP7: Prosjektstyring hele perioden

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med prosjektet var å lage et spillbasert screeningverktøy som skal avdekke om et barn har nedsatt hørsel eller ikke.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet har blitt nådd og spillet har blitt gjort offentlig tilgjengelig av HLF på www.horselstesteren.no (link til spillet) eller direkte via www.horselstesteren.no/barn/.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

62

Prosjektgjennomføring/Metode

Spillet har blitt utviklet som et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og AbleMagic. SINTEF og NTNU har vært ansvarlig for det hørselsfaglige rundt testen, mens AbleMagic har stått for den grafiske utviklingen. Selve hørselstesten bruker tale-i-støy som metode. Fordelen med denne type test er at den ikke er avhengig av kalibrerte lydnivå, og lytteren kan justere lydnivået relativt fritt selv uten av det påvirker resultatet. Dette er en stor fordel når man skal tillate testing over internett, med utstyr man ikke har kontroll over. Talematerialet som har blitt brukt stammer fra Jon Øygardens doktorgradsarbeid, og Jon, som jobber ved audiografutdanninga på NTNU, har også vært involvert i den faglige utviklingen av testen.

Resultater og resultatvurdering

Med den valgte grenseverdien for testen har vi en deteksjonsrate på drøyt 80 %, og en falsk alarm rate på omtrent 10 %.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet vil muliggjøre et senere prosjekt, en Fase 2. Her ville det være naturlig å involvere helsestasjoner/barnehager og teste hvordan systemet kan brukes inn i den formaliserte delen av hørselsomsorgen. I denne videreføringen av prosjektet bør man også se på hvordan spillet kan settes inn i et system som kan loggføre resultat.

Prosjektleder

Tron Vedul Tronstad

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
SPill-Audiometri for førskolebarn
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
SINTEF Digital
Beløp Bevilget
2017: kr 980 000
Startdato
31.07.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet