Spill deg bedre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at alt for mange mennekser med afasi blir sittende uten tilstrekkelig oppfølging og ofte uten meningsfylte aktiviteter i hverdagen. Dette ønsker Afasiforbundet å gjøre noe med og vil derfor tilgjengeliggjøre en av de mest brukt rehabiltieringsmetodene slik at hvem som helst vil kunne igangsette meningsfylt aktivitet som vil kunne medvirke til en positiv utvikling i språkrehabiltiering.

Målsetting

Målet for prosjektet er å lage et strukturert spårkspill som bygger på prinsipper fra intensiv språkrehabiltiering. Spillet skal være så enkelt at hvem som helst vil kunne bruke det og bidra til positiv aktivitet for personer med afasi.

Målgruppe

Personer med afasi og deres pårørende. Sekundært alle med språkvansker eller som kan dra nytte av et strukturert språkspill

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Afasiforbundet ønsker å utvikle et brettspill som bygger på rehabilteringsmodellen ILAT. Dette er en metode som brukes for språkrehabilitering ved ulike rehabiliteringssentre over hele verden. Samtidig ønsker forbundet å produsere en tilhørende nettside med forslag på spillvarianter og instruksjonsvideoer slik at hvem som helst vil kunne igangsette positive tiltak for personer med afasi uavhengig om man har vært heldig nok å få hjelp fra fagpersoner eller om man er en av de mange tusen som bor i kommuner som ikke tilbyr språkrehabilteiring for voksne.

Fremdriftsplan

Forprosjektering og opprettelse av arbeidsgruppe vil skje allerede januar 2020 mens produksjonen av en prototyp for spillet finner sted fram til mai. Deretter må spillet testes ut på brukere i målgruppen før det går tilbake til ferdigstillelse basert på tilbakemeldingene fra testgruppene. Ferdigstillelse av spill foreslås å finne sted allerede september/oktober 2020.

Prosjektleder/forsker

Hogne Jensen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Spill deg bedre
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 427 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring