Spill som deg sjæl

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Gaming er en sentral aktivitet i manges liv. Dessverre er toxic atferd et utbredt problem. Toxic atferd i gaming innebærer bl.a.: trakassering, utestengelse, juksing og ødelegging for med -og motspillere. Både menn og kvinner utsettes for Toxic atferd i spill, men kvinner er særlig utsatt. Int. studier viser at kvinner opplever mer diskriminering basert på kjønn enn hva menn gjør, og hele 1 av 4 kvinner slutter å spille på grunn av trakassering (Kowert, 2020). Pew Research centre (2014) fant at av alle online plattformer så er gaming arenaen den som er minst velkommende ovenfor kvinner. En studie (Kuznekoff & Rose, 2013) fant at utsagn gitt av kvinner (under gaming) fikk 3 ganger så mange negative kommentarer enn når de samme utsagnene var gitt av menn. Toxic atferd medfører at mange jenter og kvinner trekker seg unna og spiller alene, spiller uten mikrofon med mannlige aliaser (navn på avatar). De som er vitne til toxic atferd i spill ignorerer det som skjer (35,4%), blir med på trakasseringen (23,2%), ler (19,3%). Kun 18,5 % sier fra (Cary, Axt & Chasteen, 2020). Prosjektets målsetninger er for å skape bevissthet blant ungdom og voksne rundt hva som skaper kjønnsforskjeller i dataspill, og i å bidra til at dette blir en tryggere og mer inkluderende arena for begge kjønn.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltaket er en 10 timers live-sending fra HouseofNerds i Oslo, i regi av Nerdelandslaget (heretter Nerd.L.). Tema er “hvordan sørge for trygge og gode spillopplevelser for alle gamere i Norge”. Arrangem. streames via Twitch. Vi samler stjernene innenfor gaming i Norge til å sette fokus på temaet, skape bevissthet rundt prob.stilling og åpne for dialog. Nerd.L. har tidligere gjennomført tilsvarende sendinger for Mental Helse Ungdom. Live-sendingen vil være startskuddet for et større fokus på temaet. Vi har fått midler fra Medietilsynet til å lage en videoserie sammen med LevelUp med tema etikk/moral/behandling av andre når man spiller. Målgruppen er fra ca. 12-35 år. Vi ønsker å nå unge gamere, men også eldre gamere og gamingforeldre. Ettersom et stort flertall av ungdommer spiller (97% av gutter 9-18 år, 76% av jentene i samme aldersgruppe) kan prosjektet sies å ha en stor målgruppe. Tiltaket er således universelt. Vi vil ikke kunne “måle” om prosjektet har bidratt til atferdsendring i gamingsamf. Eksempelvis at Toxic atferd går ned, da dette er endringsprosesser som vil ta tid. I etterkant evaluerer vi prosjektet, hvor mange seere vi klarte å nå ut til på live-sendingen og hvor mange kanaler vi får delt klipp på. I tillegg vil det evalueres hvorvidt prosjektet klarer å starte en offentlig debatt om toxic atferd. Disse forholdene vil beskrives i en kort rapport utformet av Prosjektleder i regi av NTNU Samfunnsforskning. Live-sendinger utføres av profesjonelle. Deltakere vil bli informert om opptak og at det er frivillig å delta eller ikke. Det vil opplyses om at streamingen filmes og at opptakene vil benyttes i ulike fora/kanaler i etterkant. Nerd.L. produserer live-sendingen fra HouseofNerds i Oslo. Dette har de gjort flere ganger tidligere med stor suksess. Utfordringer vi kan møte på er booking av “gamingstjerner”. Oppstår det en kalenderkonflikt som gjør at en av gamingstjernene må avlyse, har NerdL. flere navn på blokka som kan steppe inn på kort varsel.

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Hovedmålene med det foreslåtte prosjektet er SYNLIGGJØRING og BEVISSTGJØRING. Vi ønsker å belyse en aktuell problemstilling i samfunnet: trakassering av andre på de ulike gaming-plattformene og innad i de enkelte spillene. I særs går dette utover kvinner, men også andre grupper som homofile og etniske minoriteter. Spillutviklere har forsøkt flere metoder for å forhindre toxic atferd, eksempelvis muting av spillere som oppfører seg dårlig, begrense chat muligheter, legge inn beskjeder i spillene som oppmuntrer til positiv kommunikasjon. Noen av disse tiltakene har gitt noe effekt, men forskning tyder på at det mest effektive er å konfrontere toxic atferd i det det skjer. Det er kun 18-20 % av gamere som sier ifra dersom de er vitne til trakassering. Med dette prosjektet ønsker vi en synliggjøring og bevisstgjøring på problemet for å øke andelen som sier fra, samt en nedgang på de som oppfører seg dårlig. I live streamen vil aktuelle og populære gamere delta. Disse er rollemodeller for både yngre og eldre spillere. Dersom de går foran og fronter et budskap som viser inkludering og toleranse, så mener vi dette kan påvirke andre spillere til også å ta avstand fra og konfrontere toxic atferd. Mye av innholdet som allerede er laget på temaet er ikke veldig engasjerende, det er tungt og moraliserende, og det er ikke veldig synlig for målgruppen. Svært lite av det som ligger tilgjengelig på nett går på temaet toxic adferd. Vi tror at live-sending med Nerdelandslaget vil appellere til målgruppen og være en mye mer effektiv måte å kommunisere på. Nerdelandslaget har nettopp gjennomført en 72 timers stream for Mental Helse Ungdom, og effekten av denne streamen er udelt positiv. De når mange seere både under og etter streamen – og vi forventer samme positive virkning.

Plan for gjennomføring

Februar 2023 I forkant av live-sendingen vil Beate Hygen forberede forskningsnotater som kan gi grunnlag til noe av innholdet i live-sendingen. Hun vil også delta som gjest hvor hun presenterer eksisterende forskning på feltet. Tor Martin fra Superponni vil ferdigstille en grafisk profil for live-sendingen, samt være med på planlegging av innhold til live-sendingen. Andreas Hedemann fra Nerdelandslaget vil booke inn aktuelle gamingstjerner og planlegge produksjonen av livesendingen. Mars 2023 Målet er å få gjennomført en 10 timers live-sending med Nerdelandslaget i løpet av mars 2023. Nerdelandslaget har gode erfaringer med at mars er en fin måned til å gjennomføre en live-sending for vår målgruppe. Anbefalingen fra Nerdelandslaget er å kjøre en slik live-stream på lørdag. Aktuelle datoer er 18. og 25. mars. Andreas Hedemann (Nerdelandslaget) vil ha produsent-ansvaret med gjennomføring av live-sending. Han står for bookingen gamingstjernene, leie av House og Nerds, leie av teknisk utstyr og vil være en sterk bidragsyter til planlegging av innhold til live-sendingen. April 2023 I etterkant av arrangementet vil Beate W. Hygen skrive en prosjektrapport som beskriver hvordan live-sendingen ble utformet, hvordan prosjektet ble utført, hvor mange seere vi klarte å nå ut til på live-sendingen og hvor mange kanaler vi delte klipp på. Tor Martin ansvaret for å klippe ut enkeltdeler av live-sendingen som skal distribueres av både Medietilsynet og Redd Barna.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Bakgrunn: Gaming er en sentral og viktig aktivitet, hobby og lidenskap i manges liv. Ifølge SSB (2021), spiller 33 prosent av befolkningen (aldersgruppen 9-79 år) i Norge digitale spill en gjennomsnittsdag. I Medietilsynets nyeste rapport fra 2022 «Barn og Medier» vises det til at andelen jenter som spiller har gått ned med 17 prosentpoeng siden 2020. Medietilsynet er bekymret over at andelen jenter som spiller har gått så mye ned, og påpeker at det er viktig å jobbe for «en mer inkluderende dataspillkultur. Toxic atferd er utbredt innen gaming. Toxic atferd i gaming omhandler ulike typer for negative måter å oppføre seg på ovenfor andre når man spiller. Verst ser det ut til å ramme jenter/kvinner. I en forskningsrapport fra 2022 (Bryter.) fremkom det at hele 21% av kvinnelige gamere unngår online multiplayer spill på grunn av frykt for negative reaksjoner fra mannlige spillere. Hele 14% av kvinner som hadde opplevd toxic atferd i spill hadde mottatt voldtektstrusler, 35% hadde blitt seksuelt trakassert, og hele 41% hadde fått tilsendt uanstendig innhold. Målsetting med prosjektet var å belyse Toxic atferd, skape bevissthet rundt problematikken. Tiltaket var en 10 timers live-sending fra House of Nerds i Oslo lørdag 4. mars, i regi av Nerdelandslaget. Arrangementet ble streamet via Twitch. Twitch er en av verdens ledende strømmetjenester for gamere. Live-sendingen var tenkt å være startskuddet for et større fokus på temaet.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet gikk etter den opprinnelige planen. 4. Mars gjennomførte Nerdelandslaget en 10-timers stream. I forkant av streamen ble det gjennomført møter og mailutveksling der søkerorganisasjonen (Redd Barna), Medietilsynet, Nerdelandslaget, Superponni og NTNU Samfunnsforskning deltok. Dette for å planlegge eventet. Det ble også gjennomført en workshop der ideer til streamen ble utformet. NTNU Samfunnsforskning utarbeidet en survey om Toxic atferd i forkant av streamen. Flere kjente norske streamere var gjester i sendingen, blant annet Emilie Helgesen (Emzia), som lever av å game (har over 90.000 følgere på Twitch, noe som gjør henne til en av landets mest populære på Twitch), samt Aslak Maurstad som er kåret til norgesmester i dansematte. Hensikten var å samle profiler innen gamingmiljøet for å sette fokus på temaet, skape bevissthet rundt problemstillingen og åpne for dialog. I tillegg fremførte forfatteren Anne B. Ragde toxic tekster som var spilt inn i forkant. Seniorforsker Hygen svarte på spørsmål som ble stilt i chatten underveis i sendingen og presenterte resultatene fra surveyen om toxic atferd.

Resultater og virkninger

Selve streamen fikk 15.000 visninger live, og til sammen ble det skrevet 5061 chatmeldinger i løpet av de ti timene streamen var på. Streamen har vært omtalt i tre episoder av Nerdelandslagets podkast. Dette tilsier ca 90.000 eksponeringer. Innleggene på Instagram er sett av 10.000 kontoer. Innleggene på Facebook er sett av 6.000 kontoer. Tallene fra “Gå Live med Aslak Maurstad” foreligger ikke på tidspunktet denne rapporten skrives. I forkant av streamen ble det laget “Toxic Bingo brett”. Brett der ulike toxice uttrykk og setninger er oppført. Disse er tenkt å distribueres til kvinnelige streamere så de kan fokusere på tematikken. Det er også laget en oppsummeringsvideo og klipp fra streamen som skal distribueres i ulike kanaler. Etter streamen ble det skrevet flere kronikker, den første ble publisert i VG av en av deltagerne i workshoppen (workshop i forkant av stream). Denne ble etterfulgt av flere tilsvar. Dette innebærer at tematikken har fått betydelig offentlig oppmerksomhet. Hvorvidt denne oppmerksomheten skyldes vårt prosjekt kan ikke slås fast.

Prosjektleder

Beate Wold Hygen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Spill som deg sjæl
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
NTNU Samfunnsforskning AS (Aksjeselskap eid av NTNU)
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
31.05.2023
Status
Avsluttet