Spill sunt – Ungdom og gaming

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi blir kontaktet av fortvilte foreldre, skoler og hj.app som opplever at ungd mister viktige relasjoner og muligheter i livet pga dataspill. Mange ungd beveger seg i grenseland mellom givende og problematisk dataspilling. Utfordringene kan komme snikende og gjøre seg gjeldende gjennom familiekonflikter, ustabilt oppmøte på skolen, uro etc. Det er viktig at skoler og hj.app har kunnskap om dataspill, og at man kan yte god hjelp slik at ikke dette går ut over ungdommens framtid. Vi trenger gode arenaer for samarbeid mellom spes.helsetjeneste og bydeler ifht ungdom og spillavhengighet.

Målsetting

– Gi kunnskap til foreldre, skoler og andre som møter ungd i bydeler om problematisk dataspilling – Tilby behandling for ungd/fam som strever med problematisk dataspilling. Vi ønsker å øke deres livskvalitet ved å sikre sosiale relasjoner og hindre frafall fra skole. (30-40 nås direkte)

Målgruppe

-Ungdommer på vgs (primærmålgruppe) – Foreldre – Ansatte i vgs og bydeler som kommer i kontakt med ungdommer med risikospilling

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

– 1 ansatt prosjektleder/terapeut (p/t) i 2 år som blir knyttet til Blå Kors Poliklinikk – 1 ansatt i 20% stilling som fam.terapeut knyttet til vårt familieteam – klinikksjef i BKP blir leder for p/t som ansettes – Det opprettes referansegruppe -Opprette kontakt med 1-2 bydeler og 1-2 vgs. Inngå dialog. Finne gode arenaer og samarbeidsformer med skoler/bydeler. Der vi får kunnskap om ungdom, og de om spillavhengighet. Det hjelper ikke med håndbøker og skrifltig info.materiell dersom ikke kompetanse og kunnskap overføres på en god måte: kurs, veiledning, samtaler. – Følge opp 10 ung/familier direkte til enhver tid. Mål om å nå 30-40 ungd/fam direkte (og mange hundre indirekte) -opplegget blir ind.tilrettelagt for hver enkelt ungd. Jobbe opp mot skoler og fritidsaktiviteter samt inneha et helhetlig fokus på psykisk helse, søvnhygiene og kosthold. Helhetlig tilnærming og nettverksjobbing. Fokus på familieterapi. Nyttiggjøre seg samtaleguiden for unge spillere (utviklet av Korus Øst) og manual utviklet av Blå Kors Borgestadklinikken når det gjelder behandling av ungd med slik problematikk. MI (motiverende intervju)

Fremdriftsplan

Ansettelse innen feb18 Etablere referansegruppe feb18 Innhenting av kompetanse/finne skole/bydeler å samarbeide med innen april18 Finne ungd/fam innen mai18 Starte oppfølging av dissse ungd/fam (over tid) aug18-des19 Utarbeide info.materiell i samråd med skoler/bydeler des18 Systematisk informasjonsarbeid og opplæring og samarbeid med skoler/bydeler jan19-des19

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport Spill Suntpdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Ailin Strømsholm

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Spill sunt – Ungdom og gaming
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 2 438 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring