Spillavhengighetsrehabilitering

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Stiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført et prosjekt for rehabilitering av spilleavhengige med avhengighet til spilleautom

Stiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført et prosjekt for rehabilitering av spilleavhengige med avhengighet til spilleautomater. Prosjektet var rettet mot å utvikle, prøve ut og evaluere et gruppebasert behandlingsprogram, samt å gjøre behandlingsprogrammet tilgjengelig for andre behandlere.

 

Programmet bygger på behandlingstilnærminger som har gitt dokumentert effekt i kontrollerte studier. En pasientmanual og en behandlingsveileder er utviklet i forbindelse med programmet, og er tilgjengelige på Stiftelsens nettside www.bergenclinics.no

 

Behandlingsprogrammet består av seks to-timers møter. Det er utviklet for spilleavhengige som selv overveier eller har bestemt seg for å slutte å spille, og som trenger profesjonell hjelp for å bearbeide ambivalens og gjennomføre et godt planlagt sluttforsøk. Målsettingen er at de skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne jobbe videre på egenhånd etter behandling.

 

38 klienter fikk tilbud om å delta, og 34 gjennomførte behandlingsprogrammet. 32 personer møtte til oppfølgingssamtale tre måneder etter behandlingsslutt, og 30 personer møtte ni måneder etter behandlingsslutt. Foreløpige dataanalyser viser positiv effekt av behandlingen. 40% rapporterte at de ikke lenger hadde et spilleproblem tre måneder etter behandling, mens 34,5% rapporterte at de ikke hadde spilleproblemer ni måneder etter behandling. Resultatet tyder på relativt god og varig effekt til tross for at behandlingstilbudets omfang var begrenset.

Prosjektleder/forsker

Arvid Skutle

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Spillavhengighetsrehabilitering
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Stiftelsen Bergensklinikkene
Beløp Bevilget
2002: kr 655 000, 2003: kr 432 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet