Spilleavhengighet i Nord

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Utgangspunktet for å starte opp prosjektet ”Spilleavhengighet i Nord”, var at det ikke fantes offentlige behandlingstilbud i de tre nordligste fylkene. Pårørendegrupper og private aktører hadde ved flere anledninger påpekt behov for behandlingstilbud. Målsettingen var å opprette behandlingstilbud til spilleavhengige, etablere oppfølgingsgruppe, kartlegge omfanget av spilleproblematikken, etablere nettverk, kunne gi veiledning, samarbeide med frivillige organisasjoner og spre kunnskap.

 

Gjennomføring: Prosjektperioden var to år, 2005-06. Følgende tiltak ble gjennomført: Informasjon til 1. linjetjenester i Troms og Finnmark om prosjektet og behandlingstilbudet, oppstart og gjennomføring av behandling for spilleavhengige, oppfølgingsgrupper for de som deltok i behandling, samarbeid med PTS (Pårørendeforening til spilleavhengige), egenutvikling og deltakelse på kurs og konferanser. Parallelt ble det av Kompetansesenteret i Nord Norge arrangert opplæringskurs for instanser og personer som hadde planer om å utføre behandling av spilleavhengige.

 

Resultater: UNN Ruspoliklinikken vil langt på vei si oss fornøyd med måloppnåelse. Den primære målsettingen var å opprette og igangsette behandlingstilbud for spilleavhengige. Dette har vi prioritert svært høyt, og satte i gang behandlingstilbud tidlig i prosessen. Av de 76 personer som ble henvist til behandling, deltok 51% (40 personer) i grupper. Ca 70% av spurte som deltok i behandling, er spillefri eller spiller mindre etter avsluttet behandling. Vi har ikke utført i den grad vi ønsket mer utadrettet virksomhet, som veiledning, nettverksmøter og reisevirksomhet.

 

Videre planer: Prosjektet som sådan ble ferdig pr 31.12.06. Intensjonen er å videreføre behandlingstilbud for spilleavhengige, og at tilbudet integreres i den øvrige behandlingen ved UNN Ruspoliklinikken.

Prosjektleder/forsker

Trude Boldermo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Spilleavhengighet i Nord
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Rustiltakene i Troms, Avdeling Ruspoliklinikken
Beløp Bevilget
2005: kr 450 000, 2006: kr 450 000
Startdato
01.03.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet