Spillsonen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at mange gutter og unge menn ikke snakker om følelser på grunn av frykt for å virke svake, manglende kunnskap og påvirkning av kjønnsstereotyper, som kan føre til negative konsekvenser som høyere drop-out rate fra skolen, arbeidsledighet, kriminalitet og selvmord. Dette prosjektet har som mål å forebygge psykisk uhelse blant gutter og unge menn ved å gi dem et språk som muliggjør gode samtaler om psykisk helse. Prosjektet vil benytte seg av rollemodeller innenfor gaming som gjennom tematiserte direktesendinger på Twitch vil øke kunnskapen om sunn hjelpesøkeadferd og forebygge sosial isolasjon. Det vil også legges til rette for fellesskap gjennom digitale plattformer som Discord hvor deltakerne kan knytte sosiale nettverk. Spørreundersøkelser og samtaler med målgruppen vil gi innsikt i deres forståelse av hjelpesøking og psykisk helse, samt hva som kan gjøres for å treffe målgruppa bedre. Gjennom en digital kampanje vil kunnskapen og erfaringene fra målgruppen formidles til foreldre og andre nærstående for å bidra til bedre tilpasset hjelp. Prosjektet har som mål å bidra til bedre psykisk helse blant gutter og unge menn. Den forventede virkningen av prosjektet er at psykisk uhelse blant gutter og unge menn vil forebygges gjennom å gi dem et språk som muliggjør gode samtaler om psykisk helse. Prosjektet vil også legge til rette for fellesskap og gi målgruppen økt kunnskap om sunn hjelpesøkeadferd. Foreldre og andre nærstående vil få økt kompetanse om hvordan de kan møte målgruppen på best mulig måte, og vil oppleve at de gjennom prosjektets resultater vil bli styrket og stå tryggere i sine roller.

Prosjektleder

Aagaash Selvachandrapose

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Spillsonen
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2023: kr 199 000, 2024: kr 601 000
Startdato
31.12.2023
Sluttdato
29.04.2025
Status
Under gjennomføring