Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser

Søknadssammendrag

I prosjektet vil vi benytte spillutvikling som struktur og ramme for bruk og utvikling av digital kompetanse, tekniske ferdigheter, kreativ samskapning og makerspace. Unge voksne medlemmer hos oss skal, i samarbeid med Spillverket AS, utvikle et dataspill om psykisk helse og møter med «systemet». Spillet skapes sammen med deltakerne og baseres på deres ønsker, behov og utfordringer.

Å lage et digitalt spill er en prosess og deltakerne vil få opplæring i ulike verktøy. Det opprettes arbeidsgrupper for felles læring og fellesskap innen temaene programmering, 3D modellering, spilldesign og teknikk.

Ved å bruke spillutvikling som den konkrete strukturen og rammen vil vi oppnå formalisering av uformell kompetanse. Vi starter med å bli kjent med den uformelle kompetansen gjennom interesse-samtaler. Vi kartlegger så sammen med deltakeren hvor de står på kunnskapsstigen i kompetansen. Så belyser vi kunnskapen for deltakeren. Dette gir en tydeligere forståelse av at det er verdi i det de kan. Deretter følger individualiserte oppgaver for å ekspandere, belyse og generalisere kunnskapen. Her følger evaluering og feedback. Dette er noe som vil gjenta seg i prosjektet og føre til en kontinuerlig belysning og læringsprosess. Kreativ problemløsning og kreative verktøy er blitt en viktig del av arbeidshverdagen. Ved å gi deltakerne vokabularet, erfaringen og kunnskap om denne typen arbeid i en morsom kontekst, vil deltakerne bli rustet for det moderne arbeidslivet og utfordrende situasjoner i hverdagen.

Målgruppen for prosjektet er unge voksne i Asker mellom 16 og 30 år som har erfaring med psykiske helseutfordringer og opplever sosial isolasjon som følge av koronaepidemien.

Prosjektleder/forsker

Eliann Stålem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 350.000
Startdato
15.10.2021