Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser

Søknadssammendrag

I prosjektet vil vi benytte spillutvikling som struktur og ramme for bruk og utvikling av digital kompetanse, tekniske ferdigheter, kreativ samskapning og makerspace. Unge voksne medlemmer hos oss skal, i samarbeid med Spillverket AS, utvikle et dataspill om psykisk helse og møter med «systemet». Spillet skapes sammen med deltakerne og baseres på deres ønsker, behov og utfordringer.

Å lage et digitalt spill er en prosess og deltakerne vil få opplæring i ulike verktøy. Det opprettes arbeidsgrupper for felles læring og fellesskap innen temaene programmering, 3D modellering, spilldesign og teknikk.

Ved å bruke spillutvikling som den konkrete strukturen og rammen vil vi oppnå formalisering av uformell kompetanse. Vi starter med å bli kjent med den uformelle kompetansen gjennom interesse-samtaler. Vi kartlegger så sammen med deltakeren hvor de står på kunnskapsstigen i kompetansen. Så belyser vi kunnskapen for deltakeren. Dette gir en tydeligere forståelse av at det er verdi i det de kan. Deretter følger individualiserte oppgaver for å ekspandere, belyse og generalisere kunnskapen. Her følger evaluering og feedback. Dette er noe som vil gjenta seg i prosjektet og føre til en kontinuerlig belysning og læringsprosess. Kreativ problemløsning og kreative verktøy er blitt en viktig del av arbeidshverdagen. Ved å gi deltakerne vokabularet, erfaringen og kunnskap om denne typen arbeid i en morsom kontekst, vil deltakerne bli rustet for det moderne arbeidslivet og utfordrende situasjoner i hverdagen.

Målgruppen for prosjektet er unge voksne i Asker mellom 16 og 30 år som har erfaring med psykiske helseutfordringer og opplever sosial isolasjon som følge av koronaepidemien.

Prosjektleder

Eliann Stålem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 350.000
Startdato
15.10.2021