Sporet

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Oslo Sentralstasjon (Oslo S) er et mangfoldig og utfordrende sted. Her ferdes 150.000 mennesker hver dag, både reisende og andre. Mange synlige og usynlige helsemessige og sosiale problemer påvirker livet på stasjonen, og påvirker opplevelsen av trygghet og trivsel. Kirkens Bymisjon ønsker sammen med ROM Eiendom å etablere en kompetent, omsorgsfull, oppsøkende tilstedeværelse. Alle firmaer og næringsdrivende på stasjonsområdet inviteres med som frivillige medarbeidere i denne humane mobiliseringen.

2. Prosjektets målsetting:
Bedre helse, trygghet og trivsel for mennesker som ferdes på Oslo S!

3. Prosjektets målgruppe:
Mennesker som befinner seg på Oslo S, særlig de med helsemessige eller sosiale utfordringer.

4. Prosjektets betydning:
Mennesker får økt tilgang på helsetjenester, økt opplevelse av trygghet og trivsel, redusert uro og angst. Firmaer får en positiv tilknytning til sitt nærområde, gjennom deltakelse i prosjektet. Samfunnet oppnår ny forståalse for hva som skaper helse, trygghet og trivsel

5. Framdriftsplan: (Oppsøkende arbeid fortsetter og videreutvikles fra 1. til siste semester)
V-10: Lokaler, to medarbeidere, oppsøkende arbeid, styringsgruppe og ressursgruppe etablert.
H-10: Nettverk av næringsdrivende, evaluering påbegynt.
V-11: Yrkesfrivillige deltar. Erfaringsseminar samarbeidspartnere
H-11: Evalueringsrapport. skrives. Eventuelt sikre videreføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0039.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kirkens Bymisjon startet Sporet (Sentralpersonen) sammen med Rom Eiendom i 2010. Rom Eiendom eier Oslo S. Prosjektet skal fremme trivsel, trygghet og helse på Oslo S. Sporet skal møte mennesker på Oslo S med kunnskap og omsorg, særlig de menneskene med helse og sosialmessige utfordringer -de som trenger det mest. Sporet skal møte mennesker med respekt og omsorg, og sosialfaglig kompetanse. Sporet skal være synlig tilstede på stasjonen og ha et trenet øye for nye mennesker og grupper som oppholder seg på stasjonsområdet.
I det mangfoldige og hektiske stasjonslivet, befinner det seg til en hver
tid mennesker med helsemessige og sosiale problemer, og det trengs
kompetente, synlige, omsorgsfulle medmennesker som kan gi informasjon.Sporet skal – når det er nødvendig – bistå mennesker slik at de kan ivareta sinerettigheter og få den hjelpen de har krav på. Sporet skal også informere mennesker om steder og tilbud som kan imøtekomme daglige behov som for eksempel mat og klær, også mennesker uten rettigheter i Norge.Et team med to -etterhvert tre medarbeidere har hatt base på Oslo S og jobbet utadvendt og oppsøkende overfor mennesker på stasjonen. Teamet ble i løpet av prosjektperioden styrket med 60 % stilling. Sporet er tilgjengelig for samtale, råd og veiledning, stillhet og ro i Østbanehallen. Sporet har utstrakt bruk av frivillige som er tilstede på stasjonsområdet sammen med oss på kveldstid og i helgene. Sporet foretar en omfattende kvalitetssikring av frivillige; vi intervjuer, kurser, veileder og gir grundig opplæring. Frivillige er en viktig ressurs og supplement til Sporets ansatte, over 30 frivillige har vært knyttet til Sporet i prosjektperioden. Sporet har gitt hjelp til mennesker som ellers ikke ville ha fått bistand eller som ikke ville ha vært i stand til å ta imot hjelp. Sporet har fanget opp personer som har vært til fare for seg selv eller andre og bistått slik at disse har fått adekvat hjelp. Sporet har bistått mennesker slik at disse har fått egnet bolig, legehjelp, psykiatrisk behandling, gitt råd og veiledning. Vi vet også at Sporet har hatt en selvmordsforebyggende funksjon. Sporets tilstedeværelse har for enkelte mennesker ført til redusert rusbruk. Sporet er et viktig supplement til vekter, politi og andre som har sitt daglige virke på stasjonen og videreføres derfor etter endt prosjektperiode

Prosjektleder/forsker

Gudrun Brøvig Silde

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Sporet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Bymisjonssenteret i Tøyenkirken
Beløp Bevilget
2010: kr 657 000, 2011: kr 657 000
Startdato
15.03.2010
Sluttdato
15.03.2012
Status
Avsluttet