Språklek

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Målgruppen vår er elever ved Stakkevollan med kort botid og minoritetsbakgrunn. De føler seg ofte utenfor og blir fort gjenstand for negativ oppmerksomhet fordi de ikke forstår hvordan de skal forholde seg til lek med de andre barna i skolegården. De har få arenaer foruten skolen for å lære normene og regler for lek, eller deltakelse i aktiviteter. Det er behov for et et prosjekt som henvender seg til denne målgruppen, med utgangspunkt i erfaringsbasert læring gjennom lek, aktivitet og språkutvikling, som kan støtte dem på veien til å bli bedre inkludert i sitt nye nærmiljø.

Målsetting

20 frivillige involvert i prosjektet 20 barn fra målgruppen involvert i prosjektet 40 barn og voksne i sekundærmålgruppen deltar i aktiviteter Gjennomføre månedlig aktiviteter for barn i målgruppen, sammen med andre barn fra skole og nærmiljø 2 større turer i nærmiljøet for familier og frivillige

Målgruppe

Målgruppen er barn med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge, og deres familier.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Redd Barnas frivillige spiller en sentral rolle i gjennomføringen av dette prosjektet, og det vil være behov for å rekruttere en større base med frivillige som kan engasjeres inn mot dette prosjektet spesifikt. For prosjektperioden ønsker vi å legge opp til en gruppe med frivillige som har ukentlige aktiviteter med barna i innføringsklassen, i tett samarbeid med en prosjektkoordinator tilknyttet Redd Barna sitt regionkontor i Tromsø. Prosjektkoordinator vil også få ansvar for å arrangere to større aktiviteter per semester som også vil inkludere barnas familier. Her vil det også være mulig å invitere inn flere familier etter behov. Dette vil foregå i dialog med andre organisasjoner som jobber med integrering lokalt og Flyktningtjenesten. Gjennom kontakt med andre organisasjoner vil familier med minoritetsspråklig bakgrunn bli bedre kjent med muligheter i nærmiljøet, i tillegg til at de har en naturlig møteplass for å bli bedre kjent med norske familier. Samtidig vet vi at terskelen for å delta første gang kan være høy, og dette prosjektet vil som sådan bidra til å senke denne terskelen.

Fremdriftsplan

Jan / Feb – Etablerer samarbeid med Stakkevollan skole om bruk av lokaler etc. Mar / Apr / Mai – Ukentlig aktiviteter kommer igang samtidig som det planlegges for første fellesaktivitet med andre elever på skolen Jun / Juli – Sommerfest og familietur Aug/sept/okt – Fortsetter aktiviteter på skolen Nov / des – Familietur og fellessamling for alle deltakere og frivillige som har deltatt i prosjektperioden

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Språklek.pdf

Prosjektleder/forsker

Tone Marie Rasmussen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Språklek
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2019: kr 380 000
Startdato
16.01.2019
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring