Språkvansker og tilleggsvansker hos barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Wang MV (2013) Language, motor skills and behavior problems in preschool years. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Artikler:
Wang MV, Lekhal R, Aarø LE & Schjølberg S (2012) “Co-occurring development of
early childhood communication and motor skills: results from a population based longitudinal
study.” Child Care Health and Development, sept. 13, doi: 10.1111/cch.12003.

Wang MV, Lekhal R, Aarø LE, Holte A & Schjølberg S “The
developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of
age: A prospective longitudinal population study.” Innsendt på nytt til BMC Psychology.

Wang MV, Aarø LE & Ystrøm E “The causal relationship between language
delay and externalizing problems in preschool: A prospective cohort study.” Innsendt til Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Wang MV (2013) Language, motor skills and behavior problems in preschool years. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Artikler:
Wang MV, Lekhal R, Aarø LE & Schjølberg S (2012) “Co-occurring development of
early childhood communication and motor skills: results from a population based longitudinal
study.” Child Care Health and Development, sept. 13, doi: 10.1111/cch.12003.

Wang MV, Lekhal R, Aarø LE, Holte A & Schjølberg S “The
developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of
age: A prospective longitudinal population study.” Innsendt på nytt til BMC Psychology.

Wang MV, Aarø LE & Ystrøm E “The causal relationship between language
delay and externalizing problems in preschool: A prospective cohort study.” Innsendt til Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Prosjektleder/forsker

Mari Vaage Wang

Hovedveileder

Leif Edvard Aarø

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Språkvansker og tilleggsvansker hos barn
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 152 000, 2012: kr 1 094 000
Startdato
20.11.2010
Sluttdato
30.09.2013
Status
Avsluttet