Språkvenn på nett

Språkvenn gir økt digital kompetanse hos både frivillige og deltakere.

Med prosjektet Språkvenn kombinerer Norske kvinners sanitetsforening språktrening og integrering. Med pandemien oppsto behovet for å øke den digitale kompetasnen, både hos frivillige og deltakere.

Blant annet er målet at minoritetsspråklige kvinner skal kunne bruke helserelaterte nettsider på en selvstendig måte.

– Vi vil øke den grunnleggende datakunnskapen hos deltakere og frivillige som kan ha utfordringer med å navigere i ulike digitale plattformer og informative nettsider, forteller prosjektleder Aliaksandra Safonava.

Språkvenner for integrering

– I over ti år har vi drevet lavterskel møteplasser for innvandrerkvinner gjennom Språkvenn. De senere årene har vi hatt et økende fokus på migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester, sier Safonava.

Et viktig mål for organisasjonen og prosjektet er at lokalforeningene i Norske kvinners sanitetsforening skal drive integreringsarbeid på regelmessig basis.

En hverdag i pandemi

– Fra mars 2020 ble det opprettholdt noe aktivitet, og det ble tydelig at digital kompetanse og tilgang til digitale hjelpemidler var de største hindringene. Dermed ble digitalisering og opplæring viktig for å styrke Språkvenn i denne perioden, sier Safonava.

I mange lokalforeninger kan lav digital kompetanse være til hinder for å drive med vanlige aktiviteter under pandemi og nedstengninger. Dette krever tilrettelegging, og prosjektet er derfor et tiltak for å senke terskelen for organisering og digital deltakelse for alle involverte.

– Vi forventer at dette prosjektet vil bidra til at bruk av digitale verktøy og relevante nettsider skal bli enklere for eldre frivillige og minoritetsspråklige kvinner, sier Safonava, og fortsetter:

– Terskelen for organisering av og deltakelse i Språkvenn-aktiviteter på nett skal settes lavere og det skal bidra til å redusere negative konsekvenser av sosial isolering.

God helse i god informasjon

Siden utbruddet av pandemien er det ofte blitt påpekt at helserelatert informasjon ikke når alle innbyggere. Noen sårbare grupper sliter med å finne frem til informasjonen tilpasset deres behov og språklige nivå.

– Ideen er at dette prosjektet vil bidra til at flere blir bedre til å navigere seg frem til relevant helseinformasjon, sier Safonava.


Søknadssammendrag

N.K.S.’ hovedsatsning på integreringsfeltet er Språkvenn – språktrening og møteplass for norsk- og minoritetsspråklige kvinner, som har blitt en viktig informasjonskilde til helseinformasjon, særlig relevant i krisetider.

Covid-19-utbruddet har vist at i krisesituasjoner kan det bli ganske utfordrende for både våre eldre frivillige og for minoritetsspråklige kvinner å opprettholde denne aktiviteten. Den tryggeste måten å gjøre det er gjennom å bruke digitale løsninger. Men svake digitale ferdigheter er ofte til hinder for å opprettholde aktivitetene og holde kontakten mellom frivillige og deltagere.

Under pandemien er det spesielt viktig å ha tilgang til oppdatert helseinformasjon, som oftest blir publisert på nett. For mange minoritetsspråklige kvinner med lav digital kompetanse kan dette være en stor utfordring.

Med dette prosjektet vil vi sørge for at våre frivillige og deltagere er egnet til å bruke digitale verktøy for å opprettholde sine sosiale aktiviteter og for å oppsøke relevant helseinformasjon selvstendig.

Målet for dette prosjektet er todelt:
1. Øke generell digital kompetanse hos både frivillige og Språkvenn-deltagere.
2. Tilrettelegge for selvstendig bruk av helserelaterte nettsider for minoritetsspråklige kvinner.

Hovedtiltaket i dette prosjektet blir 2,5-timers ekspresskurs i digital kompetanse.
Hovedmålgruppe består av minoritetsspråklige kvinner som deltar i Språkvenn-aktiviteter og frivillige som driver disse aktivitetene. Vi antar at opptil 300 deltagere og frivillige kan bli kurset.

Dette prosjektet vil bidra til at bruk av digitale verktøy og relevante nettsider blir enklere for hovedmålgruppen.

Tidsplan:

Des. 2020 – Prosjektleder og prosjektgruppen kartlegger lokalforeningers behov og utformer ekspress-datakurs.

Jan. 2021 – Prosjektleder tar kontakt med aktuelle foreninger og bistår i planlegging av møtene.

Feb. 2021 – Nov. 2021 – Prosjektleder holder ekspresskurs i digital kompetanse i lokalforeninger.

Apr., Jun., Aug., Sep. 2021 – Prosjektleder og prosjektgruppe organiserer digitale møter for de foreningene som har fullført kurset for datainnsamling og evaluering.

Des 2021 – Prosjektleder utarbeider rapport til Stiftelsen Dam.

Prosjektleder

Aliaksandra Safonava

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Språkvenn. Digital kompetanse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 675.000
Startdato
02.11.2020