Spreke seniorer i Kristiansund

Med faste møteplasser og treningstilbud er håpet at flere kan bli boende hjemme lenger.

En sprek gjeng som bidrar til gode møteplasser og treningstilbud. Foto: Pensjonistforbundet

I dette prosjektet er målet å nå ut til eldre personer som bor i borettslag eller sameie, for å sikre gode møteplasser og treningstilbud. Aktivitet og sosial kontakt er viktig, for å gå meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt.

– De gode hverdagene kommer når man er aktiv og sosial og får gode opplevelser sammen, sier Anne-Cathrine Olsen i Kristiansund kommune.

Et viktig trekk ved boligbebyggelsen i Kristiansund er at store deler av byen ble lagt i ruiner i en bombing i 1940. Som følge av dette har borettslag og sameier vært viktige i gjenreising av Kristiansund. Derfor bor det i dag mange seniorer og eldre i borettslag og sameier i Kristiansund.

Sterk og stødig hjemme

Pensjonistforbundet ønsker å skape tettere samarbeid med kommunen og Kristiansund boligbyggerlag for å gi gode aktivitetstilbud og møteplasser til beboerne. Prosjektet bygger på treningskonseptet “Sterk og stødig” som tilbyr trening for å gi bedre styrke og balanse for å minske risiko for fall og funksjonssvikt. Dette skal gjøre deltakerne mer rustet til å leve lenge hjemme.

Herregruppe med humor

Hver uke møtes 20 godt voksne menn til ukentlig trening, under humoristisk og myndig ledelse av Bengt Eriksson.

– Stemningen i treningsgruppa er god og replikkene sitter løst, forteller Olsen.

Med en ren herregruppe er det mye enklere å få god deltakelse blant menn. Etter treningen samles de, og den sosiale delen er minst like viktig som selve treningen.

– Med kruttsterk kaffe, kake og munter prat er dette ukas høydepunkt for mange!

Anne-Cathrine Olsen, Kristiansund Kommune


– De som har vært med i gruppa en god stund, kan vise til betydelig fremgang i kondisjon og styrke. Det motiverer og livskvaliteten øker, fastslår instruktør Bengt Eriksson. Oppgaven som instruktør og leder av pensjonistforeningen griper inn i hverandre. Vi skal sørge for at flest mulig kan klare seg lengst mulig. Det er også viktig for kommunen å redusere behovet for helse- og omsorgstjenester, sier Bengt Eriksson. Dette har vært et viktig holdepunkt i pandemien.


Søknadssammendrag

Mål med tilskuddet
Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for Møteplasser og Sterk og Stødig treningsgrupper er at vi legger til rette for i samarbeid med frivilligheten, kommunen og KBBL å bistå slik at aktivitet blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Målgruppen er eldre personer som bor i borettslag eller sameie.

Hvilke mål/delmål har prosjektet:
Vi har etablert møteplass i borettslag og sameie. Aktivitet i fellesareal for hjemmeboende eldre i samarbeid med kommune og KBBL, som tilbyr sosialt -og treningssfellesskap.

Møteplassen med fokus på innbyggerpåvirkning.

Åpen dag: rekruttering, råd og veiledning

Vi har utdannet 20 frivillige instruktører, etablert nye Sterk og Stødig grupper.

Utdanne nye instruktører, etablere nye grupper. Mål om nye grupper fordelt i nærmiljøet. Mål om minimum 20 frivillige instruktører.

Transportløsning: Vi har fått i gang transportløsning basert for frivillighet med utgangspunkt i frivillighetsstrategien.

Beskriv den spesifikke målgruppen for prosjektet og hvordan målgruppen skal rekrutteres og medvirke i prosjektet:
Målgruppen er personer som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosialtilbaketrekning. Dette kan være både eldre hjemmeboende med begrenset aktivitetsmuligheter og andre innbyggere som ønsker å være frivillig og har behov for å delta i samfunnet. Frivilligheter et helsefremmende tiltak, både for den frivillige og den som mottar frivilligheten.

Pensjonistforbundet legger til rette for brukermedvirkning og frivilligsamarbeid, både i samarbeid med lag og foreninger, og for enkeltpersoner. Dette gir ringvirkninger som skaper økt aktivitet og forebygger ensomhet i samfunnet

Prosjektleder

Anne Hanshus

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Spreke seniorer i borettslag/sameier i Kristiansund kommune
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
28.10.2020