Spreke seniorer i borettslag/sameier i Kristiansund kommune

Søknadssammendrag

Mål med tilskuddet
Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for Møteplasser og Sterk og Stødig treningsgrupper er at vi legger til rette for i samarbeid med frivilligheten, kommunen og KBBL å bistå slik at aktivitet blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Målgruppen er eldre personer som bor i borettslag eller sameie.

Hvilke mål/delmål har prosjektet:
Vi har etablert møteplass i borettslag og sameie. Aktivitet i fellesareal for hjemmeboende eldre i samarbeid med kommune og KBBL, som tilbyr sosialt -og treningssfellesskap.

Møteplassen med fokus på innbyggerpåvirkning.

Åpen dag: rekruttering, råd og veiledning

Vi har utdannet 20 frivillige instruktører, etablert nye Sterk og Stødig grupper.

Utdanne nye instruktører, etablere nye grupper. Mål om nye grupper fordelt i nærmiljøet. Mål om minimum 20 frivillige instruktører.

Transportløsning: Vi har fått i gang transportløsning basert for frivillighet med utgangspunkt i frivillighetsstrategien.

Beskriv den spesifikke målgruppen for prosjektet og hvordan målgruppen skal rekrutteres og medvirke i prosjektet:
Målgruppen er personer som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosialtilbaketrekning. Dette kan være både eldre hjemmeboende med begrenset aktivitetsmuligheter og andre innbyggere som ønsker å være frivillig og har behov for å delta i samfunnet. Frivilligheter et helsefremmende tiltak, både for den frivillige og den som mottar frivilligheten.

Pensjonistforbundet legger til rette for brukermedvirkning og frivilligsamarbeid, både i samarbeid med lag og foreninger, og for enkeltpersoner. Dette gir ringvirkninger som skaper økt aktivitet og forebygger ensomhet i samfunnet

Prosjektleder/forsker

Anne Hanshus

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Spreke seniorer i borettslag/sameier i Kristiansund kommune
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
28.10.2020