Sprell og mestring for hele familien

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Kronisk sykdom hos barn rammer hele familien, og derfor synes Bergen og omegn Astma- og Allergiforening (BAAF) at det er viktig å tilrettelegge for aktiviteter som inkluderer hele familien. Når lillesøster eller storebror får astma eller allergi glemmer man ofte at søsken også blir påvirket av livssituasjon, og at alle må inkluderes for at familien skal mestre sykdommen på god måte.

På tross av at astma rammer hvert 5. barn føler mange familier føler seg svært ensomme i sin situasjon, og har behov for å treffe andre i samme situasjon. De trenger å få oppleve samhold, og få gode råd til å mestre sykdommen i hverdagen. Noen foreldre lever også i den villfarelse at fysisk aktivitet ikke er bra for deres kronisk syke barn.

BAAF ønsker gjennom prosjektet “Sprell og mestring for hele familien” å tilrettelegge for aktivitet for hele familien. Prosjektet skal lage et aktivitetsnettverk mellom familier i samme situasjon hvor det skapes felles opplevelser og lages en plattform for mestring. Gjennom prosjektet kan familier; foreldre, kroniske syke barn og friske søsken knytte bånd og dele erfaringer. De kan bli kjent med andre i samme situasjon og dele kunnskap.


2. Prosjektets målsetting:
Hovedmål for prosjektet “Sprell og mestring for hele familien” er å fremme fysisk aktivitet.

Gjennom prosjektet skal familien oppnå en felles mestring av utfordringene som vil være når man har et kronisk sykt barn. I motsetning til en ordinær sykdomsbehandling inkluderes også friske søsken og foreldre for at livssituasjonen skal bli best mulig.

Prosjektet skal gjennom positive fellesopplevelser gi følelsen av mestring og tilrettelegge for at familiene ser verdien av å drive med fysisk aktivitet og oppmuntre til aktivitet sammen med andre.Fysisk aktivitet er viktig for alle, men for lungesyke barn er det spesielt viktig å styrke kondisjonen, samt evnen og følelsen av å mestre ulike aktiviteter i felleskap med andre. Selv om lungesyke har en del miljømessige utfordringer med alt fra vind, kulde til pollen knyttet til det å drive fysisk aktivitet ser vi likevel at foreldre kan være den som i første omgang setter en stopper for barns utfoldelse på grunn av deres erfaringer med skremmende anfall.Det er også en målsetting at deltakerne selv ønsker å fortsette aktiviteten og holde kontakten etter endt prosjektperiode.
3. Prosjektets målgruppe:
Sprell og mestring for hele familien er rettet mot familier med kronisk syke barn, og skal være mestringsnettverk som inkluderer både foreldre, kroniske syke barn og friske søsken.

Prosjektet tar sikte på å ha med rundt 10 familier på hver aktivitet, og at dette blir en forholdsvis stabil masse som vil utgjøre et nettverk og støtte for hverandre.


4. Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet “Sprell og mestring for hele familien” skal være et positivt mestringsnettverk hvor familien sammen utfordres og får oppleve at de mestrer mer enn de tror.

Vi har tenkt å gjennomføre forskjellige arrangementer for hele familien, slik som:• Familietur til Herdla, med havfiske, havrafting og grilling
• Tur til Fløyen, med grilling og padling
• Familiesvømming i svømmehall
• Rebusløp i Aboreet5. Prosjektets betydning:
Prosjektets “Sprell og mestring for hele familien” sin viktigste betydning er å tilby et positivt mestringsnettverk for familier med kronisk sykdom. Prosjektet vil gi en arena hvor man kan få treffe andre med samme utfordringer og erfaringer som man selv sitter på. Dette er noe flere familier ønsker og har behov for, men de vet ikke hvordan de skal komme i kontakt med andre i samme situasjon.
I motsetning til ordinær sykdomsbehandling av kronikere har prosjektet betydning for hele familiens mestringsfølelse ved å inkludere både store og små, friske og syke.
6. Framdriftsplan:
Første kvartal 2012: prosjektoppstart, detaljplanlegging, rekruttering av familier
Andre kvartal 2012: gjennomføring av familiehelg og en dagsaktivitet
Tredje kvartal 2012: gjennomføre to dagsaktiviteter
Fjerde kvartal 2012: evaluering, regnskap og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0200.pdf

Sluttrapportsammendrag

Gjennom prosjektet “Sprell og mestring” ønsket Bergen og Omegn Astma- og Allergiforening (BAAF) å tilrettelegge for aktivitet for hele familien. Prosjektet skulle lage et aktivitetsnettverk mellom familier i samme situasjon, hvor det skulle skapes felles opplevelser og lages en plattform for mestring. Gjennom prosjektet knyttet familier; foreldre, kroniske syke barn og friske søsken bånd og delte erfaringer. De ble kjent med andre i samme situasjon og kunne dele kunnskap.
Prosjektet startet med et skikkelig» kick off», helgen 17-19 august med sprell og mestring ytterst i havgapet på Herdla utenfor Bergen. Dette ble gjort for å gi familiene en frisk start og real pause fra hverdagen. Hovedmålet for prosjektet “Sprell og mestring for hele familien” har vært å fremme fysisk aktivitet, og derfor har de fleste aktivitetene utover høsten vært knyttet til det å være i bevegelse. Gjennom prosjektet skulle familien oppnå en felles mestring av utfordringene som vil være når man har et kronisk sykt barn. I motsetning til en ordinær sykdomsbehandling ble også friske søsken og foreldre inkludert. Den grunnleggende tanken i prosjektet var «hjelp til selvhjelp»-tanken. Tilknyttet prosjektet «Sprell og mestring» var det oppstarten med nettverkshelgen som krevde mest i forhold til planlegging av innhold. Vi hadde i tillegg tett dialog med hotellet i forkant for å få den tilretteleggingen vi hadde behov for på selve aktivitetshelgen. Spesielt var det utfordringer knyttet til å få mat som kan spises av alle, og at de fysiske hotellomgivelsene ikke skulle bli et hinder for deltakerne. På dette helgekurs fikk deltakerne også innføring i nødvendig kunnskap for å leve enklere med astma, allergi og eksem. Tema som samarbeid med skole/barnehage, rettigheter og hjelpemidler, behandlingsreiser og Geilomo var tema.
Utover høsten deltok familiene på månedlige aktiviteter som fjæretur, badedag og fjellturer, samt svømming med pizzadag. I tillegg til det sosiale, hadde disse aktivitetene elementer av fysisk aktivitet som alle kunne delta på. Det var også i henhold til grunntanken om jevnlig aktiviteter og treffpunkt utover høsten.
Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker å takke for muligheten som Extramidlene ga til å gjennomføre et lite, men viktig prosjekt for en gruppe med helt unike og flotte familier med mange felles erfaringer. Takket være tildelte midler – kan vi konkludere med at en svært vellykket helg er gjennomført og starten på noe mye større.

Prosjektleder/forsker

Elin Brodahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Sprell og mestring for hele familien
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 70 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet