Spreng en grense på Voss

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem føler seg ofte ensomme, og er redde for å utfordre seg selv. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for aktiviteter som kan gi en økt mestringsfølelse for våre ungdommer. Vi ønsker aktive ungdommer som kan mestre og føle at de strekker til. Med dette prosjektet ønsker vi at ungdommene skal utfordre sine egne grenser.

Prosjektets målsetting:
Å utfordre sine egne grenser. Foreningen vår ønsker å gi disse ungdommene en helg preget av adrenalinkick, vennskapsdannelse, og sunn og god mat. En skal oppleve mestring i et trygt og aktivt miljø. En ønsker at de skal kunne ta et skritt for å kunne leve best mulig med sykdommen sin.

Prosjektets målgruppe:
«Spreng en grense på Voss»

er rettet mot ungdom fra 15 – 36 år som har diagnosen Astma, allergi og eksem. Prosjektet tar sikte på å samle 25 ungdommer.

Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet ønskes gjennomført på Voss, og vi ønsker å benytte de tilbudene de har på Voss raftingsenter. Dette skal gå over en helg. En ønsker i tillegg til aktivitetene å lage felles måltid hvor det fokuseres på sundt og godt kosthold. Vi vil også tilby et foredrag om viktigheten av å ta sin astmamedisin før fysisk aktivtet. Lungesykepleier eller fagekspertise fra Geilomo barnesykehus ønskes benyttet på denne delen av programmet.

Prosjektets betydning:
Vi ser det som viktig at disse ungdommene får en aktiv helg hvor de kan utfordre seg selv og sine grenser i forhold til sin egen sykdom. Vi ønsker å skape nye allianser og vennskapsbånd. Lokalforeningen ønsker i forlengelsen av prosjektet å være behjelpelige med å lage lage fellessamlinger slik at de bånd som er knyttet kan bevares.

Framdriftsplan:
All planlegging og rekruttering gjøres i løpet av våren 2013. Helgen for samlingen settes til august 2013. Etterarbeid og rapportering er ferdig ved årets slutt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0227.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Gjennom prosjektet «Spreng en grense på Voss» ønsket Bergen og Omegn Astma- og Allergiforening (BAAF) å tilrettelegge for aktiviteter, som kan gi økt mestringsfølelse for våre ungdommer. Mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem føler seg ofte ensomme, og er redde for å utfordre seg selv.
Prosjektet «Spreng en grense på Voss » ønsket å gi ungdommene et nettverk med andre i samme situasjon, og en større ballast for å mestre hverdagen med kronisk sykdom gjennom erfaringsutveksling, faglig påfyll og fysiske aktiviteter som rafting og klatring.
Rett og slett – sprenge en grense!
Det sosiale står helt sentralt når ungdommene skal føle felleskap og trygghet til å dele egne erfaringer med hverandre. Selv om det var en gruppe med helt unike ungdommer, har de likevel mange felles erfaringer. De er lettet over å kunne snakke og være sammen med likesinnede, og ungdommene får gode minner gjennom en aktiv helg som de mestret godt.
Takket være midler fra Helse- og Rehabilitering har flere av ungdommene utfordret sine egne grenser og følt at de strekker til.

Prosjektleder/forsker

Elin Kristin Brodahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Spreng en grense på Voss
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 111 000
Startdato
07.01.2013
Sluttdato
15.12.2013
Status
Avsluttet