STAR

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fra 2019 har forbundet aktivt inn for å bygge et bærekraftig basketballtilbud til mennesker med en utviklingshemming. Målet er å etablere bærekraftige lokale miljøer i alle våre fem regioner, slik at alle som ønsker å spille basketball skal ha en reell mulighet til det. Via kartlegging av behov og etterspørsel sammen med idrettskretsene fra 2020 ønsker vi være 10 bærekraftige STAR klubber innen 2023. NBBF har på grunn av sitt engasjement fått internasjonal oppmerksomhet, og har i den forbindelse fått en forespørsel om å være med i Erasmus+ program som et av 15 land i Europa, vår til høst 2021

Målsetting

Lage STAR Challenge vol 2. Avholde to lokale, en nasjonal og en internasjonal turnering. Konkurranse og aktivitet samt samlingspunkt for miljøet. Avholde tre nettverkssamlinger, to webinar og to seminar. Kompetansehevende tiltak for utøvere, ressurspersoner og organisasjonen som helhet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet, i prioritert rekkefølge: * Utøvere fra 12 år og oppover * Ressurspersoner/ frivillige * Klubber

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

STAR Challenge består av et sett med utviklende øvelser med utgangspunkt i utviklingstrappen til norsk basket. Noen av øvelsene skal utøverne gjøre alene, noen i par og noen sammen med hele laget. Øvelsene de skal gjøre selv eller med en venn kaller vi Players Challenge og kommer i tre forskjellige versjoner. Man velger selv hvilken versjon man ønsker å øve på. Øvelsene man skal gjøre sammen med laget kaller vi Team Challenge. Disse øvelsene gjør man sammen på trening eller liknende. For hver Players Challenge og Team Challenge en utøver fullfører får de en premie. Lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser. STAR turneringene vil legges til, eller innlemmes i eksisterende arrangement. Dette gjøres for å sikre eksponering og integrering i ordinær aktivitet. Arrangementet vil bli satt ut til egnet klubb, som vil motta arrangementsstøtte Webinarer, nettverkssamlinger og seminarer. Vi ønsker å avholde tre nettverkssamlinger, to webinarer og to seminarer. To av nettverkssamlingene og begge seminarene vil være fysisk og lagt til arrangement som beskrevet over, mens en nettverkssamling og to webinarer vil bli avholdt digitalt. De vil inneholde innlegg etter ønske fra STAR miljøet.

Fremdriftsplan

2021 September: STAR Challenge Oktober: Lokal turnering + rekrutteringsaktivitet November: Webinar 2022 Januar: Nasjonal turnering + seminar + nettverksmøte Mars: Webinar Mai: Digital nettverkssamling Juni: Internasjonal konkurranse + seminar + nettverksmøte Juli: Totalevaluering av prosjekt

Prosjektleder/forsker

Hanne Funder

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
STAR
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring