Startpakke astma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Etter lanseringen av ”Med på det meste” materiellet i 2001, ble det arbeidet med implementering av materiellet fram

Bakgrunn: Etter lanseringen av ”Med på det meste” materiellet i 2001, ble det arbeidet med implementering av materiellet fram til 2004, men viste det seg vanskelig uten sentral koordinering. Det ble søkt prosjektmidler over tre år fra Stiftelsen Helse- og rehabilitering, denne implementeringen er kalt Startpakke Astma. Hensikten var at barn med diagnosen astma skulle få en Startpakke gratis til seg og foreldrene for gjennom denne, lære og forstå noe om sykdommen som kunne gjøre dem bedre rustet til å møte dagliglivets utfordringer.

 

Metode: Prosjektleder (50%stilling). Oppgaver: Holde kontakt med barneavdelingene, legge opp og undervise på kursene, oppdatere og sende ut materiell, bindeledd i prosjektet. Informere i ulike fora, innlegg på kurs og konferanser, skrive om prosjektet i fag- og likemannstidsskrifter Oppdatere materiellet ved å lage noen nye undervisningsbilder. En veileder som omtalte bruken av hvert bilde i materiellet ble laget før prosjektstart og sendt ut sammen med bildene. ”Med på det meste” kurs: Kursene over en dag har vært et samarbeid mellom barneavdelingene og lokale Lærings- og mestringssentre (LMS). Gjennom samarbeidet mellom barneavdelingene og LMS samlet man de fagpersonene som lokalt som møter barn med astma i arbeidet sitt; sykepleiere, leger, fysioterapeuter, sosionom, helsesøstere og ansatte i barnehage og skole. På grunn av at det lokale engasjementet har variert har kursene blitt forskjellig. Noen steder samlet man bredt og tverrfaglig andre steder kun ansatte ved barneavdelingene. Alle steder har deltatt med brukerrepresentant, det vil si en forelder til barn med astma i aktuell alder for materiellet (5-10år).

 

Resultater: Det ble holdt 18 kurs i alle helseregioner i prosjektperioden. 612 fagpersoner har deltatt på kursene som er evaluert som nyttig. Gjennom prosjektet har man fått opp interessen undervisning til barn for materiellet ”Med på det meste”. Det er sendt ut ca 6000 Startpakker i perioden. Organisert undervisning til barn med astma har økt, og det undervises også mer til foreldrene.

 

Materiellet oppleves som nyttig og er i bruk i stor grad over hele landet (95%). Fagpersonene på barneavdelingene har faglige kompetanse til å vurdere hvem som har behov for materiellet, de har også kompetanse om astma og om undervisning. Fagpersonene trenger oppfølging og oppmuntring til å fortsette dette arbeidet. Man har hatt med foreldrerepresentant på alle kursene, dette har fagpersonene satt pris på og det har ført til at fagpersonene i større grad tar med foreldre i planlegging og gjennomføring av undervisningstilbud til barn og foreldre.

 

Videre planer: Det har ikke vært mulig å få tilbakemelding direkte fra barn med astma og deres foreldre gjennom dette prosjektet, dette bør gjøres i et framtidig prosjekt. Det har vært satset mest på spesialisthelsetjenesten i prosjektet. Barnehager, skoler, helsestasjoner og fastleger har i liten grad blitt involvert i prosjektet. Det bør i neste omgang satses på en videre implementering i primærhelsetjenesten. Vi er glade for at våren 2007 kom til en løsning ved at Norges Astma- og allergiforbund viderefører arbeidet til Startpakke Astma. Vi skulle ønske at sentrale myndigheter hadde tatt tak i dette og bevilget midler til en ansatt som kunne fortsette arbeidet med oppdatering av materiellet, sende ut materiell, informere om nyheter og inspirere de ansatte på barneavdelingene til å lage læringstilbud til barn med astma og deres foreldre.

Prosjektleder/forsker

Anne Trollvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Startpakke astma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Nasjonal plan for astmaskoler
Beløp Bevilget
2004: kr 472 000, 2005: kr 660 000, 2006: kr 472 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet