Stavgang og lungesyke

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Hensikten med rehabiliteringsprosjektet var å sammenligne tre ulike former for utholdenhetstrening for

Bakgrunn og målsetting: Hensikten med rehabiliteringsprosjektet var å sammenligne tre ulike former for utholdenhetstrening for KOLS-pasienter og å få lungesyke til å bli mer aktive utendørs. Vi ønsket å kunne si noe mer om bruk av staver for KOLS-pasienter.

 

Metode og gjennomføring: En randomisert kontrollert studie ble gjennomført; 30 pasienter, tre grupper. Treningsalternativer: Gruppe A: trening på tredemølle, gruppe B: trening i terrenget med staver, gruppe C: trening i terrenget uten staver. Alle pasienter gjennomgikk tester inn og ut, som målte effekt av trening. Pasientene trente intervaller; 80% av maksimal arbeids-belastning, tilsvarende 7 på Borg CR10 skala, 3 x uken i 4 uker. Den subjektive opplevelse av anstrengelse og engstelse ble undersøkt med spørreskjema for å se om treningsformene påvirket trenings- eller aktivitetsnivået ulikt etter hjemkomst. Oppfølging med spørreskjema etter tre og ni måneder vil ikke være avsluttet før september 2005.

 

Resultater: Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i grunnlagsdata eller opplevd anstrengelse under trening. På tross av en kort treningsperiode hadde alle gruppene signifikant økning på maksimal arbeidsbelastning, gangdistanse og tid på test med konstant belastning, men økningen var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene. På VO2peak var det kun signifikant økning i gruppe A. Det kan ikke sies med sikkerhet at den ene treningsformen er mer effektiv enn den andre, men trening på tredemølle later til å være mest effektivt for å bedre VO2peak. Å trene effektivt utendørs krever muligens en større egendefinert motivasjon. Variasjon i treningsalternativer, samt mestring av forhold de møter i hverdagen vil gjøre dem tryggere på å kunne delta i ulike sosiale sammenhenger. Konklusjonen etter denne studien er at KOLS-pasienter kan ha godt treningsutbytte av å delta i trimtilbud som resten av befolkningen deltar i, som for eksempel stavgang.

Prosjektleder/forsker

Ulla Pedersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Stavgang og lungesyke
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Glittreklinikken AS
Beløp Bevilget
2003: kr 192 000
Startdato
01.03.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet