Steg for steg mot en sprekere hverdag

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

HVPU reformen og nedlegging av funksjonshemmedes idrettsforbund har bidratt til at særidrettsforbundene er bedt om å ta ansvar for inkludering av mennesker med ulike funksjonsvansker. Norges Håndballforbund (NHF) Region SørVest ønsket å sette i gang et prosjekt som skulle få flere personer med ulike funksjonshemming til å bli fysisk aktive, opptatt av egen helse og få en sunnere livsstil. Konkret var målsettingen å etablere 10 nye lag for personer med utviklingshemming med særlig fokus på unge utøvere.

 

Alle de 10 HU-lagene som allerede var etablert i regionen ble rådspurt om hva de oppfattet som viktig å legge vekt på. Potensielle nye utøvere ble invitert gjennom kontakt med vernede bedrifter, åpne invitasjoner bl.a i forbindelse med Landsturneringen og ved at tilbudet ble gjort kjent gjennom økt fokus og medieoppmerksomhet om eksisterende lag. Det ble produsert ulikt informasjonsmateriell om forhold som kan være til nytte ved opprettelse og drift av HU-lag.

 

Økt fokus på sunt kosthold er gjort dels ved servering av frukt og grønt på HU-arrangementer og dels ved distribusjon av brosjyremateriell om emnet som er produsert av NHF sentralt. Flere utøvere har nå med vann i stedet for brus eller saft som drikke på trening. Flere har med frukt. Det er startet totalt 8 nye HU-lag i prosjektperioden hvorav ett er spesielt for barn og unge. Tidligere fantes det ikke noe eget tilbud for den aldersgruppen.

 

Det er seriespill i egne serier for HU-lagene både i Agder og Rogaland. Dette arbeidet blir videreført samtidig som det stadig arbeides både for å etablere nye lag og støtte de eksisterende lagene.


 

Prosjektleder/forsker

Turid Øverland

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Steg for steg mot en sprekere hverdag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2007: kr 202 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet