Stekeos og inneklima

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det er tidligere vist at matlaging er en av de viktigste kildene til partikulær forurensning av innemiljøet i private boliger. Stekeos inneholder flere andre agens (f.eks. fettaerosoler, aldehyder) som kan gi negative helseeffekter på lunger og luftveier.

 

Hensikten med prosjektet var å undersøke de mest vanlige formene for ventilasjon i private kjøkken i Norge i dag. Målet var å kunne gi anbefalinger for å beskytte den som steker mot forurensningene som produseres under steking samtidig som spredning til omgivelsene holdes på et minimum. Prosjektet ble utført i et spesialbygd modellkjøkken, hvor storfekjøtt ble stekt i henhold til en standardisert stekeprosedyre. Underveis ble det gjort målinger av partikler i lufta i kjøkkenet og fettaerosoler i kokkens innåndingssone. Resultatene indikerer følgende:

 

  • Det anbefales å ha en ventilator som trekker lufta ut av huset i stedet for ventilator med kullfilter.
  • Det er generelt en fordel dersom man kan montere ventilatoren i et hjørne.
  • Nye ventilatorer med kraftige motorer er best i stand til å fjerne stekeos fra inneklimaet, men disse må brukes på maksimalt kapasitetsnivå for å gi best mulig effekt.
  • Det er ugunstig med åpen løsning mellom kjøkken og boligen for øvrig (stue).
  • Spredning av stekeos til resten av boligen kan reduseres ved å la ventilatoren stå på i 15 min. etter at stekingen er avsluttet.
  • Det ser ut til at steking med margarin kan gi større eksponering for partikler i 0,3-0,5 µm-størrelse og fettaerosoler enn steking med rapsolje, soyaolje og olivenolje.
  • Det er viktig med hyppig og regelmessig rengjøring av kjøkkenventilatorens fettfilter.
  • Det er viktig å passe på at det er nok tilluft i kjøkkenet når ventilatoren er i bruk.

 

Det er for tiden ikke planer om å videreføre prosjektet i den form det hittil har hatt. Det vil imidlertid arbeides videre med temaet med forankring i NTNU.


 

Prosjektleder/forsker

Ann Kristin Sjaastad

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Stekeos og inneklima
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Arbeidsmed. avd., St. Olavs Hospital HF og Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Beløp Bevilget
2005: kr 500 000, 2006: kr 480 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.08.2008
Status
Avsluttet