Sterk etter 65 – møteplasser med treningsgrupper i Indre Østfold

Søknadssammendrag

De strenge smittevernreglene rammet de hjemmeboende eldre over 65 år hardt. De ble bedt om å isolere seg og ha minst mulig sosial kontakt med andre, inkludert egen familie. Dette førte til isolasjon og for mange en mer passiv tilværelse. Mange eldre opprettholder funksjon og selvstendighet gjennom deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet. Deres situasjon endret seg over natten fra å være aktive og selvstendige individer til å bli omtalt som en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Våre mål: Opprettholde og tilrettelegge for gode møteplasser smed godt smittevern minst 1 gang i uken for de sårbare eldre i Indre Østfold. Tilby et sosialt fellesskap etter treningen for å styrke samholdet i gruppen.
Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre over 65 år som må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men har redusert gangfunksjon, bekymret for å falle eller har falt en gang. Deltagere: 60-100.

Metode: Vi benytter veilederen for implementering av «Sterk og stødig» i en kommune, samt undervisningsmateriell utviklet av NTNU Trondheim for kursing av fysioterapeuter og frivillige instruktører. Spørreundersøkelse blant deltakerne i «Sterk og stødig» viser at flere av deltakerne har vært lite fysisk aktive før tiltaket, og flere har aldri vært med på en organisert aktivitet tidligere.

Tidsplan
1) 20.11.2020 – 10.12.2020: Etablere prosjektgruppe
2) 01.01.2021 – 31.12.2021: Rekruttere frivillige instruktører
3) 01.02.2021 – 30.06.2021: Arr. instruktørkurs og etablere møteplasser
4) 01.03.2021 – 31.12.2021: Etablering treningsgrupper og rekruttere deltagere

Forventede resultat: Sterk og stødig bidrar til opprettholdelse av funksjon, trygghet og mestring. I tillegg bidrar Sterk og stødig med et sosialt fellesskap som er positivt for livskvaliteten og til et større sosialt nettverk for målgruppen. Eldre får større mulighet for å bli boende lengre i eget hjem også etter prosjektperioden.

Prosjektleder/forsker

Anne Hanshus

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sterk etter 65 – møteplasser med treningsgrupper i Indre Østfold
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
23.11.2020