Sterk med treningsgrupper for eldre i Møre og Romsdal

Prosjektsammendrag

De strenge smittevernreglene rammet de hjemmeboende eldre over 65 år hardt. De ble bedt om å isolere seg og ha minst mulig sosial kontakt med andre, inkludert egen familie. Dette førte til isolasjon og for mange en mer passiv tilværelse. Mange eldre opprettholder funksjon og selvstendighet gjennom deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet. Deres situasjon endret seg over natten fra å være aktive og selvstendige individer til å bli omtalt som en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Våre mål:
1. Opprettholde og tilrettelegge for gode møteplasser som overholder god smittevern minst 1 gang i uken for de sårbare eldre i 6-7 utvalgte kommuner Møre og Romsdal
2. Tilby Sterk og stødig treningsgrupper for eldre
3. Tilby et sosialt fellesskap etter treningen – viktig for den psykiske helsen

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre over 65 år som må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer som ustøhet eller redusert gangfunksjon og bekymring for å falle og/eller har falt en gang.

Metode Vi benytter veilederen for implementering av «Sterk og stødig» i en kommune, samt undervisningsmateriell og opplæringsmateriell utviklet av NTNU Trondheim for kursing av fysioterapeuter og frivillige instruktører.

Tidsplan: Prosjektet starter nov. 2020 og varer hele 2021. I løpet av 2021 rekruttere frivillige instruktører, tilby instruktørkurs , rekruttere deltagere og sørge for tilbud om Sterk og stødig treningsgrupper.

Forventede resultat: Treningen bidrar til opprettholdelse av funksjon, trygghet og mestring. I tillegg bidrar Sterk og stødig med sosialt fellesskap ved å delta i en gruppeaktivitet som er positivt for livskvaliteten. S&S vil bidra til større sosialt nettverk for målgruppen og større mulighet for å bli boende lengre i eget hjem også etter prosjektperioden.

Prosjektleder

Anne Hanshus

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sterk med treningsgrupper for eldre i Møre og Romsdal
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 225.000
Startdato
28.10.2020