Sterke hjerter med sunn livsstil

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektbeskrivelse livsstilskurs for barn med hjertefeil
«Sterke hjerter med sunn livsstil”
1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
De seneste tiårene har antallet overvektige steget i hele den vestlige verden.

Vi har en økende forekomst av livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karlidelser. De vanligste hjerteproblemene som hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, slag og høyt kolesterol er ofte en direkte følge av overvekt og fedme.
Det er ingen ting som tyder på at forekomsten av overvekt og fedme er høyere hos barn og unge med hjerteproblemer enn for barn og unge uten hjerteproblemer. Utfordringene med å motivere til fysisk aktivitet er likevel annerledes for barn og unge som er hjertesyke. Overvekt og fedme vil også få større helsemessige konsekvenser for dem.
Et sundt og næringsrikt kosthold er viktig for hjertebarn. Mange trenger mer energirik mat, samtidig som de ofte har dårlig matlyst. Utfordringer i forhold til kostholdet starter ofte når hjertebarnet er baby. For mange foreldre blir dette en konstant bekymring som varer helt til barna er voksne.


Flere studier viser at barn og unge med hjertefeil er mindre aktive enn sine jevnaldrende. Samtidig vet vi at trening og fysisk aktivitet har en positiv effekt både på hjertets yteevne og utholdenhet. Fysisk aktivitet har også stor betydning for motorisk utvikling, styrke, selvaktelse og selvfølelse. Ofte er fysisk aktivitet innfallsporten til sosial omgang med andre. Selv om fysisk aktivitet for de fleste hjertesyke ikke er forbundet med risiko, er det mange hjertesyke som kan oppleve frykt i forbindelse med fysisk aktivitet. Akutt hjertedød skjer sjelden, men får ofte stor oppmerksomhet i media, som når unge tilsynelatende friske idrettsutøvere plutselig dør av hjertefeil. Dette kan øke frykten blant unge som lever med hjertefeil og stoppe dem fra å være fysisk aktive.
I samarbeid med Røros Rehabiliteringssenter ønsker FFHB å utvikle et kursopplegg som skal gi kunnskap og inspirasjon til å leve et sunnere liv som hjertesyk.
2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Foreningen for hjertesyke barn ønsker å bidra til at hjertesyke barn får et mer bevisst forhold til kosthold og fysisk aktivitet. Gjennom et kursopplegg over tre døgn (torsdag til søndag) som tar hensyn til deres spesielle behov, ønsker vi å inspirere de hjertesyke til å leve et sunnere liv. De skal bli inspirert til å spise sunnere, oppleve glede ved å bevege seg og bli tryggere på hva kroppen deres tåler. I samarbeid med Røros Rehabiliteringssenter, ønsker FFHB, som et pilotprosjekt, å utvikle et kurstilbud i livsstilsbevissthet for hjertesyke barn og familiene deres. Målet er at dette siden kan bli et mer permanent helsetjenestetilbud.
3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE
Trolig er det ca. 8-10.000 under 18 år, og mellom 15.000 og 20.000 over 18 år som lever med hjertefeil i Norge. De har mange ulike diagnoser som påvirker helsetilstanden deres på like mange måter. Mange av disse har spesielle utfordringer i forhold til fysisk aktivitet og kosthold, utfordringer som berører hele familien.
4. PROSJEKTETS BETYDNING
For personer med hjertefeil kan trening redusere den negative effekten av selve hjertefeilen. Det kan gi økt muskelstyrke, bedret utholdenhet og kan forebygge livsstilssykdommer som overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdom. Det er også viktig for å være sosial med andre og føle seg verdifull som menneske. Samtidig er det knyttet store samfunnsmessige utgifter til livsstilsrelaterte sykdommer. Kostnadene omfatter direkte utgifter til helsetjenesten, men også kostnader forbundet med sykefravær, trygdeutgifter og velferdstap. En satsing på livsstilsbevissthet for denne gruppen, vil derfor være viktig.


5. FORUTSETNING FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
FFHB har allerede et etablert forhold til Røros Rehabiliteringssenter.

Sammen med dem har FFHB bred kompetanse på livsstilsutfordringer og på de spesielle utfordringene som gjelder for hjertesyke. Deltakere vil rekrutteres gjennom FFHBs medlemsnettverk, via nettsider, sosiale medier etc.
6. SANNSYNLIG FRAMDRIFTSPLAN
Forberedelser til kurset vil ta til så raskt vi eventuelt har midler til gjennomføring. Kurset tenkes gjennomført høsten 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sterke hjerter med sunn livsstil inkl vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Pia Merete Bråss

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Sterke hjerter med sunn livsstil
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2013: kr 271 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet