Sterkere enn de fleste

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Mange av UGs medlemmer er pårørende, familie og etterlatte etter kreftsyk ungdom. De utfordringer og problemer mange av disse møter er det mange som sliter med alene. UG har som målsetting at pårørende og etterlatte som søsken, ektefeller, ungdom der foreldre har gått bort skal få et tilbud.

 

Den første ”Sterkere enn de fleste” samlingen var for etterlatte og ble avholdt 24.–26. oktober 2008 på Kongsberg. Her deltok 20 deltagere fra østlandsfylkene.

 

Samling for unge pårørende ble arrangert 20.–22. november 2009 på Thon Hotel Vettre i Asker. Det ble til slutt bare 6 deltagere (9 stk. var påmeldt). Det ble en vellykket samling, og deltagerne ga inntrykk av at de var fornøyd med samlingen og at det ikke var noe ulempe at de var få.

 

UG har i samarbeid med Kreftforeningen valgt å videreføre prosjektet for 2010. Etter evalueringen av prosjektet 2010 vil vi vurdere hva som skal gjøres videre. Vi ser på samarbeidet med Kreftforeningen som veldig viktig for dette prosjektet, og vi håper vi kan få det inn som faste budsjettposter for begge foreningen fra 2011. 9.-11. april 2010 er det planlagt en samling for unge etterlatte fra hele landet. Denne samlingen skal være i Bergen. En ny pårørendesamling vil vi vurdere etter hvert!

 

Prosjektleder/forsker

Monika Ellefsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Sterkere enn de fleste
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2008: kr 250 000
Startdato
31.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet