Sterkere i Friskis Bærum

Søknadssammendrag

Friskis&Svettis Bærum har siden 2012 hatt et styrketreningstilbud for unge med fysiske funksjonsnedsettelser. Vi har kalt treningen «sterkere». Styrketrening er noe alle ungdommer er opptatt av, og det er lett å tilpasse til den enkelte utøvers funksjonsnivå. Sterkere-treningen er organisert som gruppetrening. Felles oppvarming, sirkeltreningsøkt og deretter individuell trening i styrkerommet om ønskelig. Tilbudet opphørte i løpet av pandemien.

Målgruppen er unge i Bærum med funksjonsnedsettelser, fra 15- 30 år. Diagnose er irrelevant.

Målsetningen er å starte opp igjen tilbudet om Sterkere-trening, der alle får utfordringer som samsvarer med funksjonsnivå og egne mål med treningen. Styrke samholdet, slik at treningen blir en uformell og sosial møteplass – også med tanke på fellesskapsfølelsen i hele idrettslaget. Det skal legges til rette for deltakelse på andre treningstilbud i Friskis. Innen juni 2023 skal vi ha 20 medlemmer i målgruppa til Sterkere-trening.

En forutsetning for prosjektet er at vi får rekruttert en egnet trener som har kompetanse og engasjement for/kunnskap om målgruppen. Denne personen finnes ikke i idrettslaget i dag. Treneren får en sentral rolle med å følge opp gruppa før, under og etter trening. Hen skal bistå i markedsføringen av Sterkere-tilbudet. Vi vil samarbeide med andre idrettslag som har para-tilbud, og sørge for at Sterkere-gjengen blir introdusert for særidretter.

Vi har som mål å engasjere trener i løpet av våren 2022, slik at vi kan starte markedsføring og oppstart av Sterkere-trening fra tidlig høst. Innen prosjektet avsluttes våren 2023, skal Sterkere-tilbudet være godt forankret i Friskis, med en fin gjeng som trives med treningen og miljøet på Friskis i Bærum. Alle relevante instanser i Bærum kommune skal vite om og rekruttere til tilbudet. Vi forventer også et godt samarbeid med andre idrettslag som tilbyr paraidrett i Bærum.

Prosjektleder

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sterkere i Friskis Bærum
Organisasjon
Norges Idretssforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 170.000
Startdato
15.03.2022