Sterkere ungdom – et lavterskel veiledningstilbud

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Papillon skaper trygge arenaer der ungdommer kan snakke om utfordringer og dele erfaringer, og vi deler også våre egne erfaringer og historier. Vi veileder og viser vei til hjelpeinstanser. Noen ungdommer lever i krysspress og er utsatt for ekstrem kontroll. Vi har spilt en rolle i slike saker, for eksempel som brobygger mellom familien, barneverntjenesten og politi. Vi ser at tilliten til offentlige instanser ofte mangler, at ulike aktører bør øke sin kulturelle forståelse i møte med ungdommer og foresatte, og viktigheten av å forebygge eskalering av alvorlige situasjoner gjennom veiledning.

Målsetting

Prosjektet har en målsetting om å yte 900 veiledningstimer per år over en 2-års periode, 5-10 timer i snitt. Tyngre saker drar snittet opp og kan utgjøre 40-50 timer. Vi har en målsetting om å veilede 150-230 individuelle ungdommer og unge voksne per år. Ytterligere målsettinger fremgår av vedlegg.

Målgruppe

Ungdommer 15-35 år med krysskulturell eller migrantbakgrunn, men også andre som for eksempel opplever press og kontroll fra familien eller i religiøse miljøer.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Veiledning i Bergen hos Papillon, på Bergen sanitetsforeningens nye kvinnehelsehus, skoler, helsestasjon for ungdom, og via en anonym chattetjeneste. Papillon og Bergen sanitetsforening vil samarbeide om etablering og videreutvikling av veiledningstilbudet. Skoler i Bergen ønsker at Papillon er til stede på skolene for oppfølging av enkeltelever. Helsestasjon for ungdom ønsker at Papillon er fast til stede på tirsdager, pop-up helsetjenester hos Papillon, gjensidig kompetanseheving, og å informere skolehelsetjenester i regionen om fellestilbudet. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging er tilgjengelig for vanskelige saker, kurser Papillon, og er invitert inn i styringsgruppen for prosjektet. Veiledningstilbudet kombinerer helsefaglig kompetanse, veiledningskompetanse, kulturell kompetanse og erfaringskompetanse. Metodene vi benytter i Papillon er motiverende intervju, traumebevisst omsorg og empowerment. • Individuell veiledning. Fysisk møte til veiledningssamtale. Kapasitet tilsvarende en 100% stilling i Bergen over en toårsperiode. • Online chattetjeneste. En anonym samtaletjeneste for tekstbasert veiledning. Bemanning chattetjenesten kl 10-20 på alle ukedager og annenhver søndag, året rundt.

Fremdriftsplan

Aktiviteter/milepæler: • Ansettelser og frivillige medarbeidere. Delvis personer som allerede er ansatt eller faste frivillige for Papillon, delvis nye. • Etablering av styringsgruppen. • Opplæring veiledningsteam. • Leie og innredning veiledningslokale. • Anskaffelse journalsystem og 2 vakttelefoner. • Intern evaluering, forbedring, intern kursing. • Kursing av RVTS. • Rekruttering av deltagere. • Evaluering. • Videre finansiering sikret.

Prosjektleder/forsker

Leila Rezzouk

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Sterkere ungdom – et lavterskel veiledningstilbud
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring