STØ i kajakk

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok å inkludere funksjonshemmede ordinær idrett, derfor ble

Norges Funkjsonshemmedes Idrettsforbund avviklet 2007. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å få et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø gjennom lokale foreninger.

Intressen for å padle kajakk har de seneste årene økt kraftig i Norge. Kajakkpadling kan utøves på mange måter, ved turpadling på sjøen er ofte naturopplevelser, rekreasjon, enkel tillgang til friluftsliv, mosjon og sosial omgang i fokus. Det er avgjørende at all padling skjer innenfor trygge rammer. Når man padler kajakk opplever man naturen slik den er og på naturens vilkår. En padletur vil være påvirket av vær, vind, bølger, vanntemperatur og annen båttrafikk, og forholdene kan forandres på kort tid. Som ved all annen aktivitet foreligger det risiko for uhell, ved padling kan det være skade, hypotermi og i verste fall drukning. Det er derfor vesentlig at man ivaretar egen sikkerhet når man padler.

Padling for funksjonshemmede har siden 1970-tallet vært benyttet som rehabilitering ved Beitostølen helsesportsenter. Padling som aktivitet påvirker muskulær utholdenhet, balanse/stabilitet, koordinasjon, bevegelighet og aerob utholdenhet. For at funkjsonhemmede skal delta i padling er det viktig å fysisk tilrettelegge inn og utstigning og at sikkerheten for padleren ivaratas. Det vil også inkludere valg av utstyr og individuelt tilpasset opplæring i padleteknikk og trening på redning ved eventuel velt.

Oslo Kajakklubb (OKK)

ble stiftet 1931 og er medlem i NIF og Norges padleforbund. OKK holder til i Bestumkilen, sentralt i Oslo og er en av Norges største kajakklubber med 1740 medlemmer ved utgangen av 2007. Allerede i 1986 ble bygninger og utemiljø ved klubben tilrettelagt med ramper, trappeheis og toalett slik at rullestolbrukere også kan benytte lokalene. Klubbens tilbud er populært og hvert år får klubben over 400 nye medlemmer. Alderspennet i klubben er imponerende, mellom 8-80 år og har en flere ulike aktiviteter med trenings og turgrupper.

Gjennom prosjektet ønsker OKK å tilrettelegge slik at kajakkpadling blir en mulighet for alle, også funksjonshemmede. Prosjektet inkluderer fysisk tilrettelegging med stødig brygge som muliggjør at hjelpere kan bidra ved inn og utstigning, stødige kajakker, kompetanseøkende tiltak for ledere, utvikling og gjennomføring av kurs med individuell opplæring i padleteknikk og sikkerhetsopplæring og trening på redning ved velt for funksjonshemmede med eventuel ledsagere.2. Målsetting
Prosjektets målsetting er å skape forutsettinger for å tilrettelegging,

inkludering og ivaratagende av

funksjonshemmede og den enkeltes behov for sikker padling. Videre å bidra til fysisk, sosial og deltakelse for den enkelte personen som ønsker å padle. Etter avsluttet prosjektperiode er målsettingen å ha etablert rutine for videre rekrytering og ivaratakelse av medlemmer med funksjonshemming i klubbens ordinære virksomhet.

3. Målgruppe
Funksjonshemmede personer i alle aldre boende i Osloområdet som ønsker å padle.

4. Betydning
Prosjektets betydning er at det vil skape en mulighet for funkjsonshemmede å padle kajakk utefra egne forutsettninger. Gi den enkelte mulighet til nye opplevelser, mestringsfølelse, fysisk aktivitet, tilgang til friluftsliv og sosial omgang. Det vil muliggjøre at eldre padlere kan opprettholde sin padling lengre.

5. Framdriftsplan
2009 tilrettelegging av fysiske behov, mudring, innkjøp og montering av brygge og innkjøp av utstyr. Kompetansehevende tiltak med hospitering.
2010 utvikling og utprøving av individuelt tilpassede sikkerhets og introduksjonskurs. Kompetansehevende tiltak for ledere i OKK gjennom erfaringsutveksling med andre klubber og NPF, deltakelse på relevante kurs.
2011 virksomhet med individuelt tilpassede sikkerhets og introduksjonskurs. Planere for at inkludering av funksjonshemmede blir en integrert del av OKK virksomhet. Kompetansehevende tiltak, internkurs for aktivitetsledere i OKK. Videreformidling a erfaringer til andre kajakklubber, aktivitets og veiledersamlinger i regi av NPF og evetuelt andre relevante samarbeidspartnere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0339.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Brautaset

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
STØ i kajakk
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 290 000, 2010: kr 45 000, 2011: kr 45 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet